همكاري با روابط عمومي از معيارهاي ارزيابي مديران شهري است

شهردار شهركرد: همكاري با روابط عمومي از معيارهاي ارزيابي مديران شهري است همكاري با روابط عمومي از معيارهاي ارزيابي مديران شهري است شهردار شهركرد يكي از معيارهاي ارزيابي مديران شهري را همكاري با روابط عمومي دانست و گفت: در مجموعه مديريت شهري اقدامات زيادي انجام شده يا در حال انجام است كه شهروندان از آن اطلاع ندارند؛ بنابراين نياز است مديران زمينه را براي اطلاع رساني و آگاهي بخشي فراهم كنند. به گزارش خبرنگار ايمنا، محمدحسين واحديان امروز _پنجشنبه هجدهم خردادماه _ در جلسه با كاركنان مديريت ارتباطات شهرداري با اشاره به جايگاه و اهميت روابط عمومي اظهار كرد: روابط عمومي به عنوان پل ارتباطي ميان شهروندان و مجموعه مديريت شهري در حال فعاليت بوده و از اهميت زيادي برخوردار است. وي با بيان اينكه جايگاه اين حوزه براي مديران تبيين شده است، افزود: مجموعه مديريت شهري بايد براي همكاري با اين حوزه اهتمام ورزند و به منظور اطلاع رساني و آگاهي بخشي از فعاليت ها و اقدامات همكاري لازم را با روابط عمومي داشته باشند. شهردار شهركرد با اشاره به ضرورت تبادل اطلاعات مديران با ساير شهرهاي كشور، خاطرنشان كرد: تبادل اطلاعات و الگوگيري از ساير شهرها در اجراي برنامه ها موجب مي شود تا مديرپروري و جانشين پروري داشته باشيم و براي انتخاب مدير در آينده با مشكل مواجه نشويم. واحديان يكي از معيارهاي ارزيابي مديران شهري را همكاري با روابط عمومي دانست و ادامه داد: بايد براي مديران دغدغه ايجاد شود تا نسبت به اطلاع رساني و انتشار عملكرد خود اقدام كنند، در مجموعه مديريت شهري اقدامات زيادي انجام شده يا در حال انجام است كه شهروندان از آن ها اطلاع ندارند؛ بنابراين نياز است مديران زمينه را براي اطلاع رساني و آگاهي بخشي فراهم كنند.