آيت الله رئيسي: به حاشيه راندن مديران بي انگيزه و خسته سياست قطعي دولت مردمي است

آيت الله رئيسي: به حاشيه راندن مديران بي انگيزه و خسته سياست قطعي دولت مردمي است تهران - ايرنا - رئيس جمهور به حاشيه راندن مديران بي انگيزه و خسته را سياست قطعي دولت مردمي عنوان و معاون اجرايي رئيس جمهور را مكلف كرد، موضوع جذب نيروهاي صاحب صلاحيت علمي و مديريتي فاقد سوابق اجرايي را با رئيس سازمان اداري استخدامي بررسي و نتيجه آن را اطلاع رساني كند. به گزارش خبرنگار حوزه دولت ايرنا، در آخرين برنامه روز اول از دومين سفر استاني دولت مردمي به آذربايجان شرقي، جمعي از فعالان جبهه مردمي انقلاب اسلامي اين استان، شامگاه پنجشنبه با رئيس جمهور ديدار و به بيان نظرات خود و همچنين مسائل و مشكلات آذربايجان شرقي در حوزه هاي مختلف پرداختند. آيت الله رئيسي در اين نشست و ناظر به مسائل مطرح شده از سوي فعالان جبهه مردمي انقلاب اسلامي، توجه به فعاليت هاي قرآني به عنوان يكي از اولويت هاي اصلي فرهنگي استان آذربايجان شرقي را مورد تأكيد قرار داد. رئيس جمهور همچنين به حاشيه راندن مديران بي انگيزه و خسته را سياست قطعي دولت مردمي عنوان و معاون اجرايي رئيس جمهور را مكلف كرد، موضوع جذب نيروهاي صاحب صلاحيت علمي و مديريتي فاقد سوابق اجرايي را با رئيس سازمان اداري استخدامي بررسي و نتيجه آن را اطلاع رساني كند. رئيس جمهور در ادامه با تاكيد بر اهميت نقش فعالان فرهنگي استان در روشنگري و تبيين ابعاد جنگ شناختي دشمن براي مردم گفت: فعالان فرهنگي بايد اهتمام بيشتري به نقش آفريني در جهاد تبيين داشته باشند. لزوم حمايت از فعاليتهاي فرهنگي هنري دانش آموزان، پيشگيري از بروز حاشيه نشيني، تاكيد بر فعال سازي اقتصاد روستا و ضرورت ايجاد مهدكودك در همه ادارات به منظور رفع دغدغه و نگراني مادران شاغل، از ديگر محورهاي سخنان آيت الله رئيسي در اين نشست بود.