پايان انتظار 20 ساله، تصفيه خانه و خط انتقال آب ميانه از سد گرمي چاي افتتاح شد

پايان انتظار 20 ساله، تصفيه خانه و خط انتقال آب ميانه از سد گرمي چاي افتتاح شد تبريز - ايرنا - پروژه آبرساني به ميانه از سد گرمي چاي شامل مرحله نخست سد گرمي چاي، تصفيه خانه و خط انتقال 49 كيلومتري پس از 20 سال انتظار و با حضور رئيس جمهور و وزير نيرو به بهره برداري رسيد. به گزارش ايرنا، با بهره برداري از اين پروژه مردم ميانه، شهر تَرك و 17 روستاي واقع در مسير بهره برداري كه از مصوبات دور نخست سفر استاني رئيس جمهور به آذربايجان شرقي است از آب شرب سالم و با كيفيت بالا برخوردار شدند. اين طرح مهم به دليل نبود يا كمبود اعتبار تعطيل و نيمه راكد شده بود كه پس از سفر رئيس جمهور به آذربايجان شرقي و تعيين فرصت يكساله وي براي رفع تنش آبي جمعيت حدود 120 هزار نفري منطقه، سرعت و شتاب گرفت و با تزريق به موقع اعتبارات مصوب، تصفيه خانه و خطوط انتقال آن به طور كامل تكميل و آماده بهره برداري شد. همچنين مرحله نخست سد گرمي چاي به عنوان منبع تامين آب اين طرح آبرساني كه 21 ميليون متر مكعب ظرفيت دارد و براي تامين 50 ساله آب شرب منطقه طراحي شده به ميزان پنج ميليون متر مكعب آبگيري شده تا مردم ميانه و روستاهاي واقع در مسير از آب شرب سالم و باكيفيت برخوردار شوند و در تابستان كه به دليل كاهش سطح آب هاي زيرزميني و چاه ها كه از منابع اصلي تامين آب شرب ميانه هستند دچار تنش آبي و كمبود آب نشوند. در جريان سفر رئيس جمهور به استان، 450 ميليارد تومان براي تكميل سد گرمي چاي در نظر گرفته شد، سدي كه كار ساخت آن در سال 1386 و با اعتبار 27.5 ميليارد توماني آغاز شده بود به دليل نبود اعتبار و عدم تزريق به موقع پول تعطيل شده بود. هزينه به روز شده براي تكميل اين سد حدود هزار ميليارد تومان است و با تصويب اعتبار 450 ميليارد توماني در سفر نخست رييس جمهور به آذربايجان شرقي، اين سد دوباره فعال شده و قرار است تا پايان سال به صورت كامل به بهره برداري برسد. از مجموع 450 ميليارد توماني كه براي اين سد در سفر رئيس جمهور مصوب شده 230 ميليارد تومان از محل سازمان برنامه كشور و 220 ميليارد تومان از محل ماده 56 تامين مي شود و تاكنون 135 ميليارد و 40 ميليون تومان به صورت نقد و 25 ميليارد تومان به صورت اسناد خزانه و در مجموع 160 ميليارد و 40 ميليون تومان از محل سازمان برنامه كشور تخصيص يافته و مجوز 130 ميليارد تومان از محل سازمان برنامه به صورت نقد و اسناد خزانه دريافت شده است. طرح آبرساني به ميانه از اين سد كه همزمان با سد گرمي چاي در سال 86 آغاز شده تا سال 93 به دليل نبود اعتبار به طور كامل راكد مانده بود و هرچند اقداماتي در بين سال هاي 93 تا 97 صورت گرفت اما پيشرفت چنداني نداشت و اين در حالي بود كه كميت و كيفيت آب شرب ميانه هر روز بدتر مي شد و در فصل گرما، تامين آب شرب اين شهر با مشكل مواجه مي شد. اين طرح شامل آبگيري سد گرمي چاي، خط لوله انتقال از سد به تصفيه خانه به طول 6.5 كيلومتر، تصفيه خانه با ظرفيت 450 ليتر بر ثانيه و خط لوله انتقال 43 كيلومتري از تصفيه خانه به ميانه تعريف شده بود. ميزان مصرف آب شرب شهر ميانه حدود 900 هزار تا يك ميليون مترمكعب در ماه است و روزانه 34 هزار متر مكعب آب در اين شهر مصرف مي شود كه با آبگيري سد گرمي چاي و انتقال آن به تصفيه خانه تازه تاسيس از طريق خطوط لوله آب، ميانه در تابستان امسال مشكل سال هاي قبل را نخواهد داشت و دولت براي طرح تصفيه خانه و خط انتقال حدود 250 ميليارد تومان هزينه كرده است. بيشتر بخوانيد فيلم| افتتاح فاز نخست سد گرمي چاي و بهره برداري از خط انتقال 49 كيلومتري آب به ميانه فيلم| افتتاح فاز نخست سد گرمي چاي و بهره برداري از خط انتقال 49 كيلومتري آب به ميانه تكميل طرح هاي مصوب حوزه آب آذربايجان شرقي با اعتبار سفرهاي استاني تكميل طرح هاي مصوب حوزه آب آذربايجان شرقي با اعتبار سفرهاي استاني همه چيز درباره روياي انتقال آب به ميانه از سد گرمي چاي + فيلم همه چيز درباره روياي انتقال آب به ميانه از سد گرمي چاي + فيلم مردم ميانه امسال با تحقق وعده رييس جمهور تنش آبي نخواهند داشت مردم ميانه امسال با تحقق وعده رييس جمهور تنش آبي نخواهند داشت پايان انتظار 20 ساله، تصفيه خانه و خط انتقال آب ميانه از سد گرمي چاي افتتاح شد سد گرمي چاي اختصاص 10 برابري اعتبار به سد گرمي چاي در سال هاي 1400 و 1401 مدير پروژه سد گرمي چاي در مورد اين طرح اظهار كرد: پس از سفر رييس جمهور به آذربايجان شرقي و دستور وي مبني بر رفع سريع مشكل آب ميانه، طي امسال و سال گذشته به اندازه 10 برابر سال هاي 97 تا 99 براي تكميل سد گرمي چاي اعتبار اختصاص داده شد. مجيد اميري افزود: ميانه در تابستان با تنش آبي مواجه مي شود و چاه هايي كه آب اين شهر از آن تامين مي شود به لحاظ كمي و كيفي پاسخگوي نيازهاي شهر نيست. وي ادامه داد: رييس جمهور در سفر سال قبل خود به استان تاكيد كردند كه براي رفع اين بحران فكري شود از اين رو تصميم گرفتيم تا اين سد را به صورت مرحله اي و فراز بندي بهره برداري كنيم. اميري گفت: در مرحله نخست، پنج ميليون متر مكعب در پشت اين سد آبگيري شده است و توانايي تحويل 200 ليتر بر ثانيه به تصفيه خانه وجود دارد. در مرحله نخست، پنج ميليون متر مكعب در پشت اين سد آبگيري شده است و توانايي تحويل 200 ليتر بر ثانيه به تصفيه خانه وجود دارد. وي همچنين از اجراي 6.5 كيلومتر خط لوله از شيرخانه سد تا تصفيه خانه خبر داد و گفت: سال 1400 حدود 106 ميليارد تومان و سال قبل 158 ميليارد تومان به پروژه تزريق شد و 224 ميليارد تومان به صورت فاينانس و 100 ميليارد تومان نيز از محل تبصره 13 تخصيص يافت و كمبودي از نظر اعتبار براي تكميل سد وجود ندارد. آب مورد نياز ميانه، شهر ترك و 17 روستا در تابستان تامين شده است وي افزود: هزينه به روز صرف شده براي اين سد يكهزار ميليارد تومان است و اين سد كه به صورت خاكي با هسته رسي اجرا شده 80 درصد پيشرفت فيزيكي دارد. اميري گفت: طول تاج 939 متر است و 86 متر از پي ارتفاع دارد و ظرفيت آن 21 ميليون مترمكعب است و در پايان سال 1402 سد به صورت كامل آبگيري مي شود و تا 50 سال آب آشاميدني ميانه را تامين مي كند. پايان انتظار 20 ساله، تصفيه خانه و خط انتقال آب ميانه از سد گرمي چاي افتتاح شد تصفيه خانه آب ميانه با ظرفيت 450 ليتر بر ثانيه تصفيه خانه آب ميانه آماده بهره برداري است سرناظر تصفيه خانه آب ميانه گفت: اين تصفيه خانه شامل واحدهاي كلرزني اوليه، اختلاط و پيش ته نشين، زلال سازي، فيلتراسيون و مخزن و آبنما آماده بهره برداري است. رضا ميرزايي ادامه داد: ظرفيت فعلي اين تصفيه خانه 450 ليتر بر ثانيه است كه تا 900 ليتر قابل افزايش است. وي افزود: آخرين روش و سيستم دنيا در اين تصفيه خانه به كار گرفته و تاكنون 240 ميليارد تومان براي آن هزينه شده است. ميرزايي گفت: حجم مخزن تصفيه خانه 10 هزار مترمكعب است كه با خط لوله 43 كيلومتري به ميانه انتقال و تحويل شركت آبفا مي شود. وي ادامه داد: در آخرين نمونه اي كه از آب تصفيه شده گرفتيم سختي آب در آن از 800 به 100 كاهش يافته و كدورت نيم شده و مردم ميانه امسال آبي در حد استانداردهاي بالا مصرف مي كنند. صمد دعايي كارشناس اين طرح نيز با بيان اينكه اين طرح در سال 81 تعريف، در 85 تصويب و در سال 86 به پيمان واگذار شد، ادامه داد: ظرفيت مدول اول تصفيه خانه 450 ليتر بر ثانيه است كه با مدول دوم به 900 ليتر مي رسد. وي طول خط انتقال از تصفيه خانه تا ميانه را 43 كيلومتر اعلام و اظهار كرد: هشت كيلومتر اين خط به قطر 800 و بقيه 900 ميلي متري است كه به غير از 16 كيلومتر آن، به صورت ساخت و بهره برداري اجرا شده است. پايان انتظار 20 ساله، تصفيه خانه و خط انتقال آب ميانه از سد گرمي چاي افتتاح شد فرماندار: 100 ميليارد تومان براي انتقال آب ميانه هزينه شد فرماندار ميانه نيز با بيان اينكه به زودي آب پايدار با كيفيت به دست مردم اين شهرستان مي رسد، گفت: تاكنون 100 ميليارد تومان براي انتقال آب به اين شهرستان از محل سفر استاني رييس جمهور و 200 ميليارد تومان هم از منابع بانكي در اين پروزژه هزينه شده است. مسعود سعادتي با بيان اينكه تامين آب شرب ميانه مهمترين مساله شهرستان است، افزود: آب ميانه چون از چاه هاي منطقه تامين مي شود از نظر سختي بالاتر از حد معمول است بنابراين براي تامين آب شرب استاندارد قرارداد پروژه سد گرمي چاي از سال 1384 منعقد و عمليات اجرايي آن از سال 1388 شروع شد كه تا سال 1391 بيش از 60 درصد پيشرفت داشت. وي ادامه داد: از سال 1391 پروژه حدود هفت سال دچار ركود شد اما بعد از روي كار آمدن دولت سيزدهم، تسريع در روند امور اين طرح در دستور كار قرار گرفت و از سال 1400 عمليات اجرايي شتاب گرفت و اعتبارات تخصيصي به اين پروژه بعد از سفر رييس جمهوري به استان سه برابر شد. به گزارش ايرنا، آيت الله سيدابراهيم رييسي در قالب پنجمين سفر از دور دوم سفرهاي استاني به آذربايجان شرقي سفر كرده است و براي اين سفر 220هزار ميليارد تومان اعتبار و تسهيلات براي استان پيش بيني شده است. از مجموع اعتبارات19 هزار و 373 ميليارد توماني سفر اول رئيس جمهور به آذربايجان شرقي تاكنون هشت هزار ميليارد تومان اختصاص يافته و برخي از مگاپروژه هاي استان كه در سال هاي گذشته متوقف شده بود با تزريق اعتبارات از محل منابع سفر استاني فعال شده و در حال پيشرفت است ميانگين پيشرفت فيزيكي پروژه ها 62 درصد است. تعهد استان براي اجراي پروژه ها در سال اول تعداد 27 پروژه بود كه در اين راستا براي 12 پروژه تخصيص 100 و بيشتر از 100 درصدي محقق شده و عمليات 15 پروژه نيز به اتمام رسيده است. در سفر اول رئيس جمهور به آذربايجان شرقي 12 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي واحدهاي توليدي و خدماتي در چهار بخش گردشگري، صنعت، كشاورزي و پارك علم و فناوري در نظر گرفته و مقرر شد طي 2 سال پرداخت شود كه 6 هزار ميليارد تومان مربوط به سال اول به صورت كامل پرداخت شده است.