استعفا براي داوطلبان نمايندگي مجلس دوازدهم از امروز آغاز مي شود

استعفا براي داوطلبان نمايندگي مجلس دوازدهم از امروز آغاز مي شود تهران - ايرنا - مهلت استعفا از مسئوليت هاي اجرايي براي داوطلبان دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از امروز - 19 خرداد - آغاز مي شود و تا 25 خرداد 1402 ادامه دارد. به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي يازدهم اسفند ماه امسال در سراسر كشور برگزار مي شود و داوطلبان مشمول ماده 29 قانون انتخابات بايد 6 ماه پيش از آغاز ثبت نام از داوطلبان بايد سمت خود استعفا كنند. با آغاز استعفاها، روزشمار انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز آغاز مي شود، هرچند فعاليت ستاد انتخابات از ماهها قبل آغاز شده تا اقدامات اجرايي انتخابات را برنامه ريزي كند. بر اساس ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، پست ها و مشاغلي كه در قانون ذكر شده و پست هاي هم تراز با آنها از داوطلبي نمايندگي مجلس محرومند مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند. ليست مشاغل و پست هايي كه مي بايست براي داوطلبي نمايندگي مجلس استعفا كننده را اينجا بخوانيد. بر اساس اطلاعيه ستاد انتخابات كشور، قبول استعفا بعد از مدت تعيين شده، براي ثبت نام و اعلام داوطلبي انتخابات مجلس شوراي اسلامي مورد پذيرش مراكز ثبت نام نيست. چه كساني مشمول استعفا براي داوطلبي مجلس هستند؟ بر اساس اعلام ستاد انتخابات كشور، علاوه بر مشاغل ذكر شده در ماده 29 قانون انتخابات مجلس، افراد شاغل در مشاغل همتراز نيز بايد در مدت تعيين شده استعفا دهند تا بتوانند آذرماه براي نمايندگي مجلس داوطلب شوند. چنانچه داوطلبي همچنان نسبت به همترازي پست خود همچنان داراي ابهام است، به دليل آنكه حقوقي از كسي تضييع نشود و امكان ثبت نام براي تمامي دواطلبان فراهم باشد، ضرورت دارد يادشدگان فوق به قيد فوريت، با حضور در فرمانداري ها، ستادهاي انتخابات مستقر در استانداري ها يا ستاد انتخابات كشور، مراتب را اعلام تا در اسرع وقت از سازمان امور اداري و استخدامي استعلام لازم بعمل آمده و نتيجه در اختيار فرد، افراد يا افكار عمومي قرار گيرد. مشاغلي كه با رعايت قانون و مقررات با مقامات ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري همتراز شده اند، مشمول حكم بند ( الف) ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي باشند. فهرست مشاغل مشمول استعفا را اينجا بخوانيد: عناوين پست ها و سمت هاي مشمول استعفا براي داوطلبي نمايندگي مجلس بر اين اساس عناوين پستها و سمتهاي مشمول بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي شامل 178 مورد، عناوين پست ها و سمت هاي مشمول بند(ب) ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي شامل 141 عنوان و عناوين پست ها و سمت هاي غير مشمول ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي شامل 55 عنوان است.