ضرورت توانمندسازي روابط عمومي هيات هاي ورزشي يزد

كاظم سبحان زاده ضرورت توانمندسازي روابط عمومي هيات هاي ورزشي يزد يزد- ايرنا- مسئولان روابط عمومي 47 هيات ورزشي، 400 هيات شهرستاني، 100 تشكل مردم نهاد حوزه جوانان و 12 روابط عمومي ادارات ورزش و جوانان استان يزد براي موفقيت و رسيدن به اهداف در اطلاع رساني به توانمندسازي و ساماندهي نياز دارند. به گزارش ايرنا، نقش و جايگاه روابط عمومي در هر سازمان و نهاد به خصوص در حوزه جوانان در تحقق اهداف محوله به ويژه در عرصه خطير اطلاع رساني و فرهنگ سازي از اهميت بسزايي برخوردار است. بخش عمده موفقت يك مجموعه در ابعاد مختلف به داشتن يك روابط عمومي فعال ، كارآمد و به روز وابسته است تا ماموريت هاي عاليه خود را در بخش اطلاع رساني و ارتباط با رسانه هاي مختلف گروهي انجام داده و آن را تقويت كند. كار محوري روابط عمومي در سازمان ها، ادارات، تشكل هاي مختلف به خصوص در ادارات ورزش و جوانان و هيات هاي ورزشي به دليل نوع مخاطب و جامعه هدف اين است كه اخبار و عملكرد آن مجموعه را به اطلاع مردم برساند . ضرورت بازنگري و توجه به آموزش مسئولان روابط عمومي هيات هاي ورزشي به رغم اهميت موضوع و نقشي كه بر عهده روابط عمومي هاي ورزشي گذاشته شده ولي هم اكنون شاهديم كه در زمينه اطلاع رساني و انجام وظايف در استان با مشكل مواجه هستيم. خيلي از هيات هاي ورزشي و تشكل هاي حوزه جوانان يا روابط عمومي مشخص ندارند و يا در توليد و انتشار محتواي مناسب و به روز براي رسانه هاي دچار مشكل اساسي هستند . براي حل مشكل اولين گام اين است كه در تعيين مسئولان روابط عمومي براي هيات هاي ورزشي، ادارات ورزش و جوانان و تشكل هاي مردم نهاد حوزه جوانان يك بررسي دقيق و بازنگري مجدد صورت گيرد. سپس بعد از شناسايي افراد علاقه مند و وقت گذار به عنوان مسئول روابط عمومي توسط متوليان امر نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي و توانمند سازي آنها بر اساس روش هاي نوين و دانش روز اقدام موثر و عملي به عمل آيد. ضرورت توانمندسازي روابط عمومي هيات هاي ورزشي يزد هم اكنون به دليل مشكل موجود خيلي از اخبار، گزارشات و عملكرد ادارات ورزش و جوانان، تشكل ها و به خصوص هيات هاي ورزشي سوخت رفته و هيچ وقت رسانه اي نمي شود . اميد است با تغييري كه در مجموعه ورزش و جوانان استان اتفاق افتاده براي اطلاع رساني و انعكاس به موقع و مناسب اخبار ورزشي در روابط عمومي هيات هاي ورزشي و ادارات ورزش و جوانان تحولي دقيق صورت گيرد. حيف است كه فعاليت ورزش استان در رشته هاي مختلف كه فراوان هم صورت مي گيرد به دليل وضعيت موجود و نبود روابط عمومي هاي فعال به گوش مردم و جوانان نرسد. بيشتر بخوانيد رسانه ها و مطبوعات بازوان توانمند در توسعه ورزش همدان هستند رسانه ها و مطبوعات بازوان توانمند در توسعه ورزش همدان هستند مسائل شوراي هماهنگي هيات هاي ورزشي استان بررسي شد مسائل شوراي هماهنگي هيات هاي ورزشي استان بررسي شد روابط عمومي هيات ها نقش تاثير گذار در انعكاس رويدادهاي ورزشي دارند روابط عمومي هيات ها نقش تاثير گذار در انعكاس رويدادهاي ورزشي دارند بودجه هيات هاي ورزشي يزد در سال گذشته، پنج برابر شد بودجه هيات هاي ورزشي يزد در سال گذشته، پنج برابر شد استان البرز مي تواند قطب ورزش كشور شود استان البرز مي تواند قطب ورزش كشور شود ساماندهي روابط عمومي هاي ورزشي استان يزد پيگيري مي شود ساماندهي روابط عمومي هاي ورزشي استان يزد پيگيري مي شود مديركل ورزش و جوانان يزد گفت: ساماندهي و توانمندسازي روابط عمومي هيات ها و تشكل هاي مردم نهاد جوانان استان يك ضرورت است و با جديت در سال جاري پيگيري و اقدام مي شود. زهير حاجي حسيني افزود: ايجاد شبكه سازي و تقويت و حمايت از روابط عمومي هاي اعم از هيات ها، ادارات و تشكل هاي حوزه جوانان جزو اولويت هاي اين اداره كل است كه اقدام مي شود. وي با قدرداني از تمامي تلاش هايي كه تاكنون در اين حوزه مهم توسط روابط عمومي ادارات ورزش و جوانان، هيات ها و تشكل هاي مردم نهاد حوزه جوانان به عمل آمده ادامه داد: روابط عمومي ها نقش مهمي در معرفي ظرفيت ها و انعكاس اخبار ورزشي دارند بايد روز به روز فعالتر و از كارآمدي بيشتري برخوردار شوند. ضرورت توانمندسازي روابط عمومي هيات هاي ورزشي يزد اين مسئول بيان كرد: ساماندهي روابط عمومي هاي ورزش استان براي ايجاد گفتمان ورزش در جامعه با همكاري تمامي فعالان و مسئولان امري مهم و بايد بيش از گذشته در استان به آن پرداخته شود كه تحقق آن موجب اعتلاي رشته هاي مختلف ورزشي است. حوزه ارتباطات تنها به شغل و حرفه محدود نمي شود حاجي حسيني گفت:در شرايط حال با گسترش فضاي رسانه اي در حوزه ورزش مواجه ايم و اين وظيفه روابط عمومي هاي اين مجموعه را سنگين تر مي كند و بايد از دانش روز و ابتكاري براي فرهنگ سازي ورزش در بين اقشار مختلف جامعه بهتر استفاده كرد. همچنين مديركل روابط عمومي استانداري يزد به اهميت و نقش روابط عمومي ها اشاره كرد و افزود: امروزه حوزه ارتباطات تنها به شغل و حرفه محدود نمي شود و همگان در اين حوزه تاثيرگذار هستند. علي صالحي افزود: بايد رسانه هاي گروهي با همكاري روابط عمومي هيات هاي ورزشي رسالت خطير خود را در فرهنگ سازي و انعكاس اخبار و گزارشات مختلف استان بيش از گذشته همكاري و رسالت خطير خود را به درستي و كامل انجام دهند. استان يزد با يك ميليون و 250 هزار نفر جمعيت 47 هيات ورزشي و 60 هزار ورزشكار بيمه شده دارد.