جايگاه روابط عمومي ها در ساختار ادارات قم تقويت مي شود

 جايگاه روابط عمومي ها در ساختار ادارات قم تقويت مي شود قم-استاندار قم گفت: براي پويايي روابط عمومي هاي قم بايد كاستي هايي كه در حوزه ساختار، نيروي انساني، اعتبارات و مهارت آموزي ها وجود دارد تا آنجايي كه امكان پذير است جبران شود. به گزارش خبرنگار مهر، سيد محمدتقي شاهچراغي عصر شنبه در گردهمايي هاي روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي استان قم كه به مناسبت در پيش بودن روز ملي ارتباطات و روابط عمومي برگزار شد در سخناني با تاكيد بر تقويت جايگاه روابط عمومي ها در ساختار ادارت استان قم اظهار داشت: براي پويايي روابط عمومي هاي استان بايد كاستي هايي كه در حوزه ساختار، نيروي انساني، اعتبارات و مهارت آموزي ها وجود دارد تا آنجا كه امكان پذير است جبران شود. استاندار قم بيان كرد: اين امر بدان معنا نيست كه بايد از بيرون نيرو بياوريم و بايد تلاش شود همين افرادي كه در اين جايگاه حضور دارند توانمند شوند. وي افزود: ذهنيت فضاي عمومي جامعه نسبت به ادارات مناسب نيست و براي اينكه اين ذهنيت كه گاهي به باور تبديل شده از ميان برود ضورتر دارد تا روابط عمومي هاي دستگاه ها زبان مردم باشند. شاهچراغي عنوان كرد: روابط عمومي ها نبايد فقط روابط عمومي دستگاه و يا مدير خود باشند، بلكه بايد به نمايندگي از مردم مشكلاتي كه وجود دارد را به مسئولين انتقال دهند تا حل اين مسائل در اسرع وقت صورت گيرد كه البته در اين زمينه نيازمند آن هستيم تا مديران هم توجيه شوند و به اهميت كار روابط عمومي ها اشراف داشته باشند. استاندار قم گفت: براي اينكه كارمان اثرگذار باشد بايد سرمايه اجتماعي را برگردانيم چرا كه در اين صورت مي توان همراهي ملت در اجراي برنامه هايي همانند اجراي طرح جديد پرداخت يارانه ها داشته باشيم و به همين منظور روابط عمومي ها براي بازگشت اعتماد مردم و تزريق اميد به جامعه مسئوليت مهمي برعهده دارند. وي عنوان داشت: پرونده هاي متعددي در ادارات وجود داشته كه بيش از يكسال بدون آنكه مشكل قانوني داشته باشند راكد مانده و انجام نشده است كه اين مسائل نارضايتي را در بين مردم ايجاد مي كند. بزرگنمايي اقدامات سازمان ها و نهادها درست نيست استاندار قم تاكيد كرد: بزرگنمايي اقدامات سازمان ها و نهادها درست نيست بلكه بايد بر اساس ظرفيت ها و توانمندي ها، به مردم وعده داده شود و اميدآفريني بر اساس واقعيت هاي ميداني باشد. وي با اشاره به تحولات جهاني عنوان كرد: برخي از حوادث و تحولات صورت گرفته در دنيا به نفع ما بوده هر چند كه ايران اسلامي همواره از جنگ و درگيري ديگران را بر حذر داشته است و امروز نيز اگر ايستادگي كنيم اتفاقات خوبي نصيب ما خواهد شد. استاندار قم بيان داشت: نظام اداري ما كم و بيش گرفتار فساد موردي و رانت است كه البته اين موضوع سيستمي نيست. وي افزود: كارگروهي مسئول اين موضوعات مي شوند كه مسائل در حوزه جايگاه ساختاري روابط عمومي ها در دستگاه هاي استان را براي ارتقاء آن بررسي كنند و تا آنجا كه امكان دارد از مديران استان تحقق تصيماتي كه اتخاذ مي شود را از آنان درخواست شود. وي گفت: نزديك به 500 نفر از كارمندان دولت در استان قم قراردادي هستند كه تلاش مي شود با توجه به اينكه رئيس جمهور در سفر به قم حل اين مشكل را پذيرفته اند پيگيري هاي لازم در اين زمينه صورت گيرد و معتقديم اين شيوه ها براي كارمندان مناسب نيست و اميدواريم اين موضوع حل شود. استاندار قم تاكيد كرد: موضوع آموزش و توانمند سازي مديران روابط عمومي بسيار مهم است و بايد اين مسير پيگيري شود.