گلايه پليس از خريد و فروش موبايل در راهروهاي علاءالدين

گلايه پليس از خريد و فروش موبايل در راهروهاي علاءالدين گلايه پليس از خريد و فروش موبايل در راهروهاي علاءالدين آي تي من- بازارهاي خلازير و سيداسماعيل در تهران محلي براي خريد و فروش اجناس دست دوم است؛ اما مالخران و سارقان از هويت اين بازارها سوءاستفاده كرده و اجناس سرقتي را با قيمت هايبسيار پاييني در اين بازارها به فروش مي رسانند. مي توان گفت وجود چنين بازارهايي كه غالباً هيچنظارتي هم بر فعاليت آنها نيست، تضمينيبراي فعاليت سارقان است چراكه به راحتيمي توانند در تاريكي شب لوازم خانه اي را به سرقت ببرند و در روشنايي روز در غالب اجناس كار كرده و دست دوم همان لوازم را در اين بازارها باقيمت هايي پايين تر از قيمت هاي واقعي به افراديكه توان خريد اجناس نو را ندارند بفروشند. با ورود كرونا به ايران اين بازارها هم مانند ديگراصناف و امكان تحت تأثير تعطيلي هاي كروناييقرار گرفتند و فعاليتشان محدود شد اما به صورت كامل جمع آوري نشد و البته اصلاً تعطيلي اينبازارهاي به دليل جلوگيري از شيوع كرونا بود نه موارد ديگر. پليس بارها در مورد كلاهبرداري ها و سوءاستفاده هاي مالي كه در اين بازارها از مشتريان مي شود تذكر داده است اما اين بار قرار است پليس محل امن سارقان براي فروش كالاهايسرقتي را كلاً جمع كند؛ سردار حسينرحيمي رئيس پليس پايتخت در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: جمع آوري و ساماندهي بازارهاييمانند خلازير و سيداسماعيل هم خواسته پليساست و هم خواسته شهرداري؛ به همين منظور با شهرداري جلساتي برگزاري كرديم و تصميم به جمع آوري اين بازارها كرديم. وي افزود: همچنين با مدير پاساژ علاالدين هم جلساتي را برگزار كرديم و قرار شده است فقط مغازه داران و مالكان اجازه فروش موبايل و لوازم جانبي موبايل و قطعات الكتريكي را داشته باشند. فرمانده انتظامي پايتخت با اشاره به چرايي تصميمگرفته شده براي پاساژ علاالدين گفت: اين حق مردم است كه براي خريد كالايي چون موبايل كاغذ خريد معتبر دريافت كنند تا اگر روزي با مشكل مواجه شدند محلي براي رجوع داشته باشند، نمي شود فردي در راهروهاي اين پاساژ اقدام به فروش تلفن همراهي كند و بعد از آن هم برود و خريدار ديگر دستش به جايي بند نباشد. رحيمي ادامه داد: البته خريداراني كه از اينبازارها خريد مي كنند مي توانند حدس بزنند چه كالايي سرقتي است، چراكه كالاي با اصالت هيچوقت با قيمت بسيار اندك به فروش نمي رسد. وي در پايان گفت: پليس در اين بازارها هم با فروشندگان كه اغلب سارقان هستند برخورد مي كند و هم با خريداران اين اجناس، چرا كه حتي برخي از اين خريداران مالخراني هستند كه با ايجاد حس كاذب وجود خريدار براي كالاهاي سرقتي، سارقان را به سرقت بيشتر راغب مي كنند.