افزايش قاچاق گوشي با انتشار اخبار درباره ممنوعيت واردات

افزايش قاچاق گوشي با انتشار اخبار درباره ممنوعيت واردات افزايش قاچاق گوشي با انتشار اخبار درباره ممنوعيت واردات آي تي من- باتوجه به افزايش واردات گوشي هاي قاچاق، همانند چند سال گذشته خريد و فروش پاسپورت براي ورود گوشي هاي مسافري افزايش يافته و به اين ترتيب حجم بسيار زيادي گوشي قاچاق از اينطريق وارد بازار شده است. در همين راستا، امير اسحاقي، دبير انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي، اعلام كرد: چندي پيش جايگزيني ارز حاصل از صادرات خشكبار در ''تالار دوم سامانه نيما'' برايتامين منابع ارزي واردات اقلامي مانند گوشي هايموبايل آغاز شد، اين جايگزيني بر اساس مصوبه اخير كارگروه سياست هاي ارزي تهاتر ارز صادراتي خشكبار، گياهان دارويي، زعفران، شيلات و ميوه و تره بار با واردات موبايل هاي بالاي600 دلار، انجام شده است. وي ادامه داد: تالار دوم نيمايي مدتي به دليلحواشي و مشكلات پيش آمده بسته و در نيمه ماه جاري بازگشايي شد اما، همچنان برخي از مشكلات آن از جمله عرضه نا كافي ارز براي واردات گوشيتلفن همراه باقي مانده است. به گفته اسحاقي، در حال حاضر تنها يك سوم ارز مورد نياز براي واردت گوشي تلفن همراه از تالار دوم نيمايي تامين مي شود، واردكنندگان اين كالا براي پاسخ به تقاضاي بازار با كسري در تامين ارز مواجه شده اند. وي تصريح كرد: عدم تامين ارز مورد نياز برايواردات گوشي موجب شده عرضه به بازار از ذخايرانجام شود كه به زودي آن نيز به پايان مي رسد و افزايش قيمت ها قابل كنترل نخواهد بود. اسحاقي با تاكيد بر اينكه مشكلات در تامينگوشي ها از طريق كانال رسمي، زمينه ساز بروز تخلف و قاچاق در اين حوزه شده است، افزود: از جمله تخلفات خريد و فروش فله اي پاسپورت برايريجستري گوشي ها و واردات قاچاق از طريقرويه مسافري است. وي توضيح داد: در بعضي از شهرها پاسپورت فله اي خريد و فروش مي شود تا از طريق آن هاگوشي هاي كه عمدتا قاچاق هستند وارد كشور شوند. اسحاقي همچنين از فعاليت برخي افراد فرصت طلب در فضاي مجازي با شدت گرفتن مشكلات ورود رسمي موبايل به كشور خبر داد و گفت: اين افراد در گروه هاي تجاري يا به صفحه شخصي تجار پيام هاي مي دهند كه حاوي، پيشنهاد ورود تعداد بالايي گوشي قاچاق به شرط ريجستري است. وي گمرك را نيز در شرايط پيش آمده مقصر دانست و افزود: پيش از اين روند واردات گوشي هاي مسافري به شكل اين بود كه، اينگوشي ها در هنگام ورود به كشور احراز هويت و توسط مامور گمرك ثبت مي شدند. در هنگام ثبت، مشخصات كد ملي و IMEI گوشي دريافت و بعد از آن اجازه خروج گوشي از گمرك داده مي شد، پس از آن مسافر تا يك ماه فرصت داشت فرآيندهايثبت و رجيستري و پرداخت حقوق و عوارضش را انجام دهد. اسحاقي ادامه داد: اما در حال حاضر اين روند حذف شده و اين امر زمينه ساز واردات گوشيقاچاق از طريق رويه مسافري شده است. دبير انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي، با يادآوري اينكه مطابق ماده 138 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي كه مربوط به كالاي همراه مسافر است سود بازرگاني كالاييهمراه مسافر بايد دو برابر سود رويه تجاري توسط بازرگان باشد، اظهار كرد: بر اساس اين آيين نامه در مجموع مسافر بايد 29 درصد حقوق و عوارض و ارزش افزوده بدهد، اما اكنون اين آيين نامه رعايتنمي شود و گمرك 21 درصد حقوق وردي از گوشيمسافري مي گيرد.