سقوط اپل از جايگاه ارزشمندترين شركت جهان

سقوط اپل از جايگاه ارزشمندترين شركت جهان سقوط اپل از جايگاه ارزشمندترين شركت جهان آي تي من- اطلاعات «فكت سِت» نشان داد ارزش بازار آرامكو روز چهارشنبه به 2.43 تريليون دلار رسيد. ارزش بازار اپل كه با سقوط بيش از پنج درصدي سهامش در معاملات روز چهارشنبه بازار آمريكا روبرو شد، اكنون 2.37 تريليون دلار است. سهام و قيمت انرژي رو به رشد بوده و همزمان، سرمايه گذاران، سهام صنايع مختلف از جمله انرژي را به دليل نگراني از وخامت شرايطاقتصادي، مي فروشند. ارزش سهام اپل از ركورد 182.94 دلار در چهارم ژانويه، حدود 20 درصد نزول كرده است. اين اقدام در واقع سمبوليك است اما نشان مي دهد بازارها در شرايطي كه اقتصاد جهاني با افزايش نرخهاي بهره، تورم و مشكلات زنجيرهتامين دست و پنجه نرم مي كند، چگونه تغييرمي كنند. ارزش سهام آرامكو از ابتداي سال 2022 تاكنون بيش از 27 درصد صعود كرده است. اين غول نفتي در مارس گزارش كرد سودش در كل سال ماليگذشته تحت تاثير افزايش قيمت هاي نفت، بيشاز دو برابر شد. بر اساس گزارش شبكه سي ان بي سي، اپل در سال 2020 از آرامكو به عنوان ارزشمندترين شركت جهان سبقت گرفته بود.