پيام تبريك مدير روابط عمومي صندوق تامين خسارتهاي بدني به منا سبت روز ارتباطات و روابط عمومي

پيام تبريك مدير روابط عمومي صندوق تامين خسارتهاي بدني به منا سبت روز ارتباطات و روابط عمومي امتداد - در جهان امروز كه عصر ارتباطات است سامانه هاي مديريتي و حاكميتي بدون ارتباط گيري موثر با مردم قادر به اجراي برنامه ها و اقناع افكار عمومي نيستند. به گزارش پايگاه خبري امتداد ، مهمترين حلقه ارتباطي در فرآيند تعامل سازمان با افكار عمومي، روابط عمومي است كه با برنامه ريزي نظام مند، در مسير حفظ و گسترش تعامل با كاركنان و شهروندان عمل مي كند. اين تعريف، نشانگر اهميت و جايگاه حساس، مهم و بي همتاي روابط عمومي به عنوان يك واحد پژوهشگر و با نفوذ در جامعه هدف است كه روي تصميم گيري هاي كلي سازماني و نهادي تاثير مي گذارد. به عبارت ديگر روابط عمومي ها اصلي ترين حلقه ارتباط بين مدير، كاركنان و مخاطبين هستند كه رويكردي مبتني بر روشن گري افكار عمومي بعنوان آيينه تمام نماي دستگاه خدمت رسان، مردم مداري و احترام به حقوق افراد دارند. اينجانب دستاوردهاي تلاشگران خانواده بزرگ ارتباطات را ارج مي نهم و به نوبه خود اين روز را به همكاران و فعالان سخت كوش به ويژه روابط عمومي هاي صنعت بيمه كشور تبريك و تهنيت عرض نموده و توفيقات روز افزون در جهت اعتلاي امر اطلاع رساني را برايتان آرزومندم. كامران ناقوسي مدير روابط عمومي صندوق تامين خسارتهاي بدني