برگزاري دومين نشست همفكري مسئولان روابط عمومي واحدهاي استاني دانشگاه جامع علمي كاربردي

دومين نشست همفكري مسئولان روابط عمومي واحدهاي استاني دانشگاه جامع علمي كاربردي برگزار شد. به گزارش روابط عمومي دانشگاه جامع علمي كاربردي، با هدف ارائه پيشنهادات و همفكري در خصوص اعلام فراخوان شعار دانشگاه، فرآيندهاي تبليغات و اطلاع رساني پذيرش دانشجو براي مهرماه سالجاري و همچنين نحوه تشكيل شوراي رسانه در استان ها، دومين نشست همفكري مسئولان روابط عمومي واحدهاي استاني دانشگاه جامع علمي كاربردي با حضور معاون ارتباطات و اطلاع رساني حوزه رياست دانشگاه و مسئولان روابط عمومي واحدهاي استاني، به صورت مجازي برگزار شد. در ابتداي اين نشست، غفاري، معاون ارتباطات و اطلاع رساني حوزه رياست دانشگاه با اشاره به اهميت افكار عمومي و ضرورت فرهنگ سازي آموزش هاي مهارتي در جامعه و شناساندن ظرفيت هاي دانشگاه به عموم مردم اظهار داشت: ارتقاء جايگاه و توانمندسازي روابط عمومي واحدهاي استاني موجب معرفي هرچه بهتر دستاوردها و برنامه هاي دانشگاه در جامعه خواهد شد. وي هدف از برگزاري منظم اين نشست ها را همفكري، همراهي و بكارگيري نقطه نظرات مسئولان روابط عمومي و استفاده از تمام ظرفيت هاي تبليغات و اطلاع رساني در واحدهاي استاني و مراكز آموزش علمي كاربردي سراسر كشور عنوان كرد و افزود: درهمين راستا، دبيران روابط عمومي مناطق 9 گانه دانشگاه معرفي شده اند كه با هدف هم افزايي و تبادل تجربيات، باحضور روساي واحدهاي استاني جلسات هم انديشي در مناطق برگزار مي شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  معاون ارتباطات و اطلاع رساني حوزه رياست دانشگاه در ادامه اظهار داشت : 27 ارديبهشت ماه به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي، با حضور دكتر بلندي سرپرست دانشگاه جامع علمي كاربردي، نشستي با روساي واحدهاي استاني و مسئولان روابط عمومي استان ها برگزار مي شود.  درادامه اين نشست، مسئولان روابط عمومي واحدهاي استاني دانشگاه به بيان نقطه نظرات و پيشنهادات خود در خصوص مباحث حوزه روابط عمومي، اطلاع رساني و تبليغات پرداختند.