اسپيس ايكس فضانوردان را براي اولين راهپيمايي فضايي تجاري تاريخ آموزش مي دهد

با استناد به توييت اخير «جرد آيزاكمن»، ميلياردر، تاجر، خلبان و فضانورد تجاري آمريكايي، اسپيس ايكس آموزش سرنشينان ماموريت «Polaris Dawn» (سپيده دم ستاره شمالي) براي انجام نخستين راهپيمايي فضايي تجاري تاريخ طي ماه جاري ميلادي آغاز مي شود. ماموريت «پولاريس داون» كه توسط جرد آيزاكمن ميلياردر فرماندهي مي شود، قرار است تا به بالاترين ارتفاع ممكن در مدار زمين دست پيدا كند و با رسيدن به ارتفاع 1400 كيلومتري، ركورد قبلي 1372 كيلومتري را تغيير دهد. گفتني است اگر تمامي موارد اين ماموريت مطابق برنامه پيش برود، موقعيت راهپيمايي آنها دورترين نقطه اي خواهد بود كه بشر از زمان فرود بر ماه در سال 1972 به آن رفته است. بنابر گزارش SpaceflightNow، آيزاكمن طي گفتگويي اعلام كرده بود كه سرنشينان ماموريت پولاريس داون آموزش خود را پس از به اتمام ماموريت هاي ماه گذشته ميلادي اسپيس ايكس كه شامل پرتاب خصوصي ماموريت Ax-1 و پرتاب Crew-4 به همراه بازگشت Crew-3 بود، شروع مي كنند. آمادگي اسپيس اكس براي ماموريت پولاريس داون ماموريت Polaris Dawn اسپيس ايكس برنامه پولاريس مجموعه اي از پرتاب هاي فضايي است كه تمامي آنها به فرماندهي آيزاكمن انجام خواهند شد. به گفته وي، او با اسپيس ايكس وارد توافقي شده كه بر اساس آن سومين برنامه پرتاب پولاريس اولين پرواز فضايي انسان با فضاپيماي داراي قابليت استفاده مجدد Starship است. پيش از رسيدن به اين مرحله، اسپيس ايكس بايد منتظر بماند تا اداره فدرال هوانوردي آمريكا بررسي هاي محيطي خود را منتشر كند و يا به عبارت ديگر براي اولين پرتاب استارشيپ به مدار چراغ سبز دهد. همچنين بنا به گفته «گوين شاتول»، مديركل اسپيس ايكس پرتاب مذكور احتمالا در ماه هاي خرداد يا تير انجام خواهد شد. البته ماموريت پولاريس داون كه داراي سرنشينان تجاري است تا پيش از ماه هاي پاياني سال جاري انجام نخواهد شد و اين بدين معناست كه آيزاكمن و باقي سرنشينان اين ماموريت تاريخي زمان زيادي براي انجام تمرينات خود دارند. در پايان گفتني است كه غير از آيزاكمن، «اسكات پاتيت»، خلبان بازنشسته نيروي هوايي آمريكا به همراه «سارا گيليس» و «آنا منان» كه هردو از كاركنان اسپيس ايكس هستند، در اين ماموريت حضور خواهند داشت. همچنين طي ماموريت مذكور از لباس فضانوردي جديد اسپيس ايكس استفاده خواهد شد.