اولين نشست هم انديشي مديران روابط عمومي نفت، گاز و پتروشيمي برگزار شد

اولين نشست هم‌انديشي و هماهنگي مديران روابط عمومي حوزه نفت ، گاز و پتروشيمي به ميزباني پتروشيمي ايلام برگزار شد.

نوشته اولين نشست هم‌انديشي مديران روابط عمومي نفت، گاز و پتروشيمي برگزار شد اولين بار در درآمد نيوز. پديدار شد.

]]>