رمزگشايي از موميايي 2300ساله مصري؛ پسربچه اي كه با 49 طلسم محافظت مي شد

محققان با استفاده از سي‌تي اسكن موميايي يك پسر نوجوان را بررسي كرده و متوجه شده‌اند كه اطراف بدن او طلسم‌هاي زيادي وجود دارد.