رونمايي از نقشه جديد سه ميليارد ستاره در كهكشان راه شيري

رونمايي از نقشه جديد سه ميليارد ستاره در كهكشان راه شيري دانشمندان از آنچه نقشه «بي نظير» از ميلياردها جرم از سراسر كهكشان راه شيري مي نامند، رونمايي كردند. به گزارش ايتنا و به نقل از اينديپندنت، اين نقشه برداري ممكن است بزرگ ترين فهرستي از اين دست باشد كه تاكنون تهيه شده و شامل 3.32 ميليارد جرم آسماني است. اين داده ها با استفاده از دوربين انرژي تاريك، پروژه اي در شيلي كه ابتدا براي درك انرژي تاريك ساخته شد، جمع آوري شدند. كهكشان راه شيري ما در مجموع شامل صدها ميليارد ستاره است كه با مناطقي احاطه شده اند كه در حال تشكيل ستاره هاي جديد و همچنين ابرهاي عظيمي از غبار و گازند. دانشمندان اميدوارند تا حد امكان، اطلاعات بيشتري درباره آن ها گردآوري كنند تا درك ما را از كهكشانمان و اينكه كهكشان ما از كجا آمده است و به كجا مي رود، شكل بدهند. جديدترين پژوهش درباره برخي از اين اجرام و آنچه دانشمندان مي گويند ممكن است بزرگ ترين فهرست از چنين اجرامي باشد كه تاكنون به دست آمده است، جزئياتي بي سابقه ارائه مي دهد. اين نتيجه دو سال كار است كه بيش از 10 ترابايت داده و 21 هزار و 400 نوردهي مجزا توليد كرد. اين داده ها براي شناسايي 3.32 ميليارد جرم آسماني استفاده شدند. اين نقشه نمايي از كهكشان راه شيري در طول موج هاي نوري و فروسرخ نزديك را كه از آسمان جنوبي زمين برداشته شده اند، ارائه مي دهد. به همراه داده هاي ديگر از همين نقشه برداري، اكنون 6.5 درصد از آسمان شب را پوشش مي دهد. دانشمندان اينك اميدوارند كه از اين نقشه برداري دقيق بتوان براي درك بهتر ساختار ستارگان و غبار در كهكشان ما استفاده كرد. اين مجموعه داده ها را مي توان به صورت آنلاين در يك لينك به خصوص مشاهده كرد. اين مجموعه داده ها همچنين در مقاله اي با عنوان «نقشه برداري صفحه اي دوربين انرژي تاريك2 (دي اي سي اي پي اس2): بخش هاي بيشتري از آسمان، خطاي كمتر و نبود قطعيت هاي بهتر» ارائه شده است كه در ضميمه آسترونوميكال ژورنال منتشر خواهد شد.