حسگري كه ويتامين هاي موجود در ميوه ها و سبزيجات را در لحظه اندازه گيري مي كند

حسگري كه ويتامين هاي موجود در ميوه ها و سبزيجات را در لحظه اندازه گيري مي كند اندازه گيري ميزان ويتامين هاي موجود در ميوه ها و سبزيجات به زودي به لطف يك حسگر زيستي ارزان قيمت كه از سوي پژوهشگراني از آلمان، بلژيك و هلند ساخته شده است، به واقعيت تبديل خواهد شد. در هلند پروژه اروپايي «غربالگري مواد غذايي» (EMR) با هدف حمايت از توليدكنندگان در هنگام تغييرات آب و هوايي در حال اجرا است. به گزارش ايتنا از يورونيوز، دستگاه شاخص اين پروژه، يك حسگر زيستي است. اين حسگر مي تواند ويتامين هاي موجود در خيار و ساير ميوه ها و سبزيجات را در لحظه اندازه گيري كند. اين اطلاعات براي كشاورزان و توليدكنندگان مواد غذايي حياتي است، زيرا آن ها را قادر مي سازد تا متغيرهايي مانند ميزان رطوبت گياهان را براي بهبود كيفيت محصولات خود تنظيم كنند. جان ون هلدن، مدير و مالك Yookr مي گويد كه اندازه گيري ميزان ويتامين ها در سبزيجات يا ميوه ها در حالت معمولي دست كم روزها طول مي كشد زيرا نمونه ها بايد به آزمايشگاه ها فرستاده شوند اما با استفاده از اين حسگر ميزان ويتامين ها در لحظه مشخص مي شود. حسگر زيستي ويتامين هاي مواد غذايي را از طريق كدگذاري رنگ تشخيص مي دهد. پژوهشگران دانشگاه ماستريخت در حال توسعه گيرنده حسگر زيستي هستند كه بتواند ميزان دقيق ويتامين يك ميوه را تعيين كند. هزينه پروژه «غربالگري مواد غذايي» (EMR) 1.9 ميليون يورو برآورد شده كه نيمي از آن توسط برنامه «سياست انسجام» اتحاديه اروپا تامين شده است. اين فناوري جديد همچنين علاوه بر توليدكنندگان مواد غذايي، به مصرف كنندگان اين امكان را مي دهد تا از كيفيت مواد غذايي خود مطلع شوند. بارت ون گريسون، مدير پروژه «غربالگري مواد غذايي» مي گويد: «يكي از چيزهايي كه شما مي خواهيد بدانيد اين است كه چه مقدار مواد مغذي در غذاي خود داريد؟ شما مي توانيد وارد يك سوپرماركت شويد و آنها بگويند كه مواد غذايي شان سالم است، اما آيا اين مواد واقعا سالم هستند؟ بنابراين اگر حسگري داشته باشيد كه بتواند سريع ارزيابي كند كه براي مثال چه مقدار ويتامين C در ماده غذايي تان وجود دارد، مي تواند بسيار مفيد باشد.» پرديس دانشگاهي برايتلندز (گرين پورت ونلو)، مركزي كه در تغذيه سالم و آينده غذا تخصص دارد، توسعه اين تكنولوژي را اولويت اصلي خود قرار داده است.