پل گلدن گيت سان فرانسيسكو صداهاي ترسناك و عجيبي ايجاد مي كند

پل گلدن گيت صداهاي ترسناكي كه از پل گلدن گيت به گوش مي رسد، مهندسان را وا داشته است تا با انجام اصلاحاتي از آن ها جلوگيري كنند. پل گلدن گيت در حال ايجاد صداهاي نگران كننده اي براي همه افرادي است كه مي خواهند از روي آن عبور كنند. شنيدن صداي غژغژ پل در باد براي كسي خوشايند نيست؛ با اين حال، برخي از افرادي كه اخيراً از پل گلدن گيت عبور كرده اند، ممكن است متوجه صداهاي عجيبي شده باشند كه هنگام بادهاي شديد از اين پل درمي آيد. گلدن گيت پلي معلق در سان فرانسيسكوِ آمريكا است كه اين شهر را به شمال ايالت كاليفرنيا وصل مي كند. اين پل كه در سال 1937 افتتاح شد، با طول 1300 متر در فاصله ي بين سال هاي 1937 تا 1964 طولاني ترين پل معلق دنيا محسوب مي شد؛ عنواني كه اكنون در تصاحب پل چَناق قلعه 1915 در تركيه است. طبق كليپي كه يكي از كاربران توييتر با حساب كاربري @psychunseen ارسال كرده است، به نظر مي رسد باد صداي زوزه اي در كل سازه ايجاد مي كند كه به اندازه اي بلند است كه مردم هنگام عبور از روي پل با خودرو خود مي توانند آن را بشنوند. در اين توييت آمده است: «صدا درمقايسه با آنچه در ويدئو شنيده مي شود، بسيار بلندتر و نگران كننده تر است.» درحالي كه صداي درآمده از پل ممكن است براي افرادي كه از روي آن مي گذرند، كمي ترسناك باشد، اين صدا مزاحمت بزرگي براي ساكنان محلي ايجاد مي كند كه درحال حاضر مجبور ند هر زمان كه باد مي وزد، اين صداهاي گوش خراش را تحمل كنند. به گزارش وب سايت iflscience، تصور مي شود صداهاي مذكور مربوط به عمليات بازسازي پل در سال 2020 باشد. در آن زمان، سازه دربرابر وزش بادهاي شديد مقاوم سازي و تا حدي به دليل جلوگيري از خودكشي، نرده اي با شيارهاي نازك تر از قبل به آن اضافه شد. ديري نپاييد كه مشخص شد اين امر با اثرهاي جانبي ناخواسته اي همراه است. بادهايي با سرعت 35٫4 كيلومتربر ساعت يا بيشتر كه از سمت غرب مي آيند، صداهايي بم و بادهايي با سرعت 43٫5 كيلومتر بر ساعت يا بيشتر صداهاي با فركانس بيشتر ايجاد مي كنند. تُن پايين تر مشكل ساز است؛ زيرا به نظر مي رسد مسافت بيشتري را در طول پل مي پيمايد؛ اما هر دو پلي را به وجود مي آورند كه صداي گوش خراش از خود توليد مي كند. خوشبختانه چنين مسائلي كاملاً جدي گرفته مي شود و مهندسان قبلاً طرحي براي حل آن ارائه كرده اند. انجام آزمايش تونل باد به آنان اين امكان را داد كه بررسي كنند صدا چگونه ايجاد مي شود و راهي براي جلوگيري از آن پيدا كنند. راه حل موفق قرار دادن گيره هاي U شكل در انتهاي هر شيار است تا جريان هواي عبوري را مختل و از ايجاد گردبادهاي كوچكي جلوگيري كند كه تصور مي شود صداهاي مذكور را ايجاد مي كنند. در آزمايش هاي انجام شده، گيره ها صداها را تا 75 درصد كاهش دادند، به طوري كه فقط در بادهاي با سرعت 101٫4 كيلومتر بر ساعت و بيشتر صداي شنيدني توليد مي شد. به گفته ي مهندسان، راه حل توصيف شده مقرون به صرفه ترين راه حل است؛ اما نصب گيره ها در هر دو سمت 12 هزار شيار نرده جديد ارزان نيست و حدود 450 هزار دلار هزينه خواهد داشت. راه حل پيشنهادي از چشم اكثر كاربران پل مخفي خواهد بود و مهم تر از همه اينكه در طول بادهاي شديد مداوم، بر پايداري ساختاري پل تأثيري نخواهد داشت. طبق آنچه در طرح پيشنهادي مهندسان آمده است، انتظار مي رود نصب گيره ها در نيمه ي اول سال 2023 تكميل شود.