مطالعه جديد: خواب كمتر از شش ساعت مي تواند پاسخ ايمني به واكسن ها را كاهش دهد

محققان مي‌گويند با بررسي چندين پژوهش دريافته‌اند كه كمبود خواب مي‌تواند از اثر واكسن‌ها بر ايجاد پاسخ ايمني در بدن بكاهد.