شبكه دو سيما و دورهمي مادرانه در برنامه از مامان بگو به تهيه كنندگي مريم نيكانلو

به گزارش شبكه خبري ICTPRESS، در واقع هدف برنامه اين است كه مادراني كه كانون خانواده خود را حفظ كرده و يك خانواده مسنجم دارند و براي زندگي خود مديريت و برنامه ريزي مي كنند، به عنوان الگوي موفق معرفي شوند. در اين برنامه مادران موفقي از بين هنرمندان، شعرا، نويسندگان و يا حتي بانواني كه در منزل خود فعاليت مي كنند، لحظاتي جذاب و خودماني را بر آنتن زنده تلويزيون روايت مي كنند. در اين دورهمي، گپ و گفت هاي جذابي صورت ميگيرد، بازي هايي توسط مجري مطرح مي شود تا شناخت مهمانان نسبت به هم كه اكثرا دوستي هاي عميق با يكديگر دارند سنجيده شود؛ فرصتي براي كسب تجربيات جديد مهيا مي شود.