هشدار جدي گوگل در رابطه با آسيب پذيري هاي روز صفر اندرويد

گوگل هشدار مي‌دهد كه برخي از دستگاه‌هاي اندرويدي سامسونگ از آسيب‌پذيري‌هاي شديد رنج مي‌برند كه به عوامل تهديد اجازه مي‌دهد تا نقاط پاياني را از راه دور و بدون تعامل كاربر به خطر بياندازند.