مديريت روابط عمومي و امور بين الملل از فعاليت مجموعه هاي خود در ايام نوروز و ماه رمضان خبر داد

مديريت روابط عمومي و امور بين الملل از فعاليت مجموعه هاي خود در ايام نوروز و ماه رمضان خبر داد مديريت روابط عمومي و امور بين الملل از فعاليت مجموعه هاي خود در ايام نوروز و ماه رمضان خبر داد به گزارش اكونا پرس، به نقل از روابط عمومي و امور بين لملل ، سياح مدير كل روابط عمومي ضمن تبريك حلول سال نو و بهار طبيعت و فرارسيدن بهار قرآن و آرزوي قبولي طاعات و عبادات همكاران گرامي بيمه ايران و همكاران نماينده گفت: اين مديريت در ايام نوروز آماده اطلاع رساني فعاليت واحدهاي سراسر كشور است . سياح از تمامي مسئولين روابط عمومي استان ها خواست گزارش هاي خبري ، تصويري و عملكرد استان ها را در اين ايام جهت درج در كانال هاي فضاي مجازي، پورتال و سايت شركت به اين اداره كل ارسال نمايند.