فناوري، همسفر مسافران نوروزي؛ اين اپليكيشن ها را داشته باشيد

فناوري واقعيت افزوده و همچنين اپليكيشن هاي مسيرياب، تعمير خودرو و پيش بيني آب و هوا، نويدبخش سفري خوش در نوروز خواهند بود. چند سالي مي شود كه پس از نصب يك مسيرياب معروف در گوشي ها، جوانان ايراني تلاش كردند كه نمونه داخلي آن را توسعه دهند و پياده سازي كنند. اكنون 2مسيرياب بومي به نام هاي «نشان» و «بلد» در گوشي هاي مردم جاي خود را باز كرده اند. اين مسيرياب ها با به روزرساني هاي مستمر كه انجام مي دهند، هر روز به قابليت هاي خود اضافه مي كنند. نقشه آفلاين يكي از اين قابليت هاست كه در مواقعي كه پوشش اينترنت مناسب نيست به كمك مسافران مي آيد و آنها را به مقصد مي رساند. ازجمله امكانات مسيرياب هاي ايراني، نشان دادن مراكز مهم درماني، خريد، هتل، رستوران و موارد ديگر در نقطه اي است كه كاربر حضور دارد. امداد خودرو و بنزين خرابي خودرو هميشه آزاردهنده است. اما اگر در سفر اين اتفاق بيفتد و تعميرگاهي هم در نزديكي شما نباشد، بدون ترديد كام همه را تلخ مي كند. اپليكيشن هاي عيب يابي، تعمير و انتقال خودرو اما مي توانند، درصورت بروز يك اتفاق غيرمنتظره به مسافران كمك كنند. حتي در صورت نياز، بعضي از اين اپليكيشن ها با خودروهاي ويژه، مسافران را به نقطه اي مطمئن مي رسانند. همچنين اين اپليكيشن ها مي توانند لوكيشن دقيق خودروي معيوب شما را به متخصصان و تعميركاران اين اپليكيشن ها نشان دهند. از آنجا كه تعداد اين اپليكيشن ها زياد است، آنها را نام نمي بريم، اما با يك جست وجوي ساده مي توانيد آنها را دانلود و نصب كنيد. همچنين اگر خداي ناكرده، آمپر بنزين شما هشدار داد، اپليكيشن هايي طراحي شده اند كه با استفاده از خودروهاي حمل بنزين، باك شما را پر مي كنند. اين اتفاق در جاده هاي پرترافيك و جاده هايي كه فاصله شهرها زياد است و در مسير، پمپ بنزين هم ديده نمي شود، محتمل است. عكاسي عكاسي، جزء فراموش نشدني هر سفري است. براي اينكه بهترين عكس ها را ثبت كنيد، اپليكيشن هايي طراحي شده است. ويژگي اين اپليكيشن ها، فيلترهاي متنوعي است كه باعث مي شود خاطرات سفر با جذابيت بيشتري ثبت شوند. ازجمله اين اپليكيشن ها كه رابط كاربري مناسب و راحتي هم دارند، اپليكيشن هاي Retrica و B612 است كه عكس هاي زيبايي براي شما به يادگار خواهند گذاشت. پيش بيني آب و هوا اپليكيشن هاي پيش بيني آب و هوا نياز شما را تا حد قابل قبولي برآورده مي كنند. اكنون تقريبا همه گوشي هاي هوشمند مجهز به يكي از اين اپليكيشن هاست كه مي توانيد براساس آب و هواي روزهاي پيش رو، سفر و گردش هاي كوتاه خود را برنامه ريزي كنيد. اگر اپليكيشن پيش بيني آب و هوا نداريد يا براي شما چالش هايي ازجمله كندي اپليكيشن ايجاد مي كند، با جست وجو در گوگل مي توانيد از آب و هواي منطقه مطلع شويد. واقعيت افزوده فناوري واقعيت افزوده در سفر چه كمكي به شما مي كند؟ جواب اين سؤال يك عبارت است، شناخت مجازي نزديك به واقعيت. اكنون بسياري از مكان ها چنين قابليتي را براي مردم فراهم كرده اند، ازجمله موزه ها. درواقع، بدون اينكه وارد موزه يا هر مكاني ديگر ازجمله بناهاي تاريخي شويد، مي توانيد به صورت «سه بعدي» سياحت مجازي كنيد. با اين حال، مسيرياب ها هم به قابليت واقعيت افزوده پي برده اند و بعضي از آنها اين امكان را در اپليكيشن خود ايجاد كرده اند. با استفاده از اين فناوري شما مي توانيد محيط اطراف خود را به صورت «سه بعدي» روي گوشي خود مشاهده كنيد. علاوه بر اين بعضي از فروشگاه ها هم از واقعيت افزوده استفاده كرده اند. به اين معني كه كافي است اسكنر گوشي خود را فعال كنيد و گوشي را به سمت ويترين بگيريد. در اين شرايط، مي توانيد بدون ورود به فروشگاه، اجناس و اطلاعاتي را كه فروشنده تشخيص داده كه نمايش داده شود، روي صفحه گوشي خود مشاهده كنيد. سفر بين شهري، بليت و اقامتگاه اكنون يكي از تاكسي هاي اينترنتي كشور امكان سفرهاي برون شهري را فراهم كرده است. اگر موفق به تهيه بليت براي استفاده از وسايل نقليه عمومي برون شهري نشديد، مي توانيد از اين امكان استفاده كنيد. خودرو با اعلام قيمت، به لوكيشن شما اعزام مي شود و مسافران را به شهر مقصد مي رساند. همچنين اپليكيشن هاي خريد بليت قطار، اتوبوس و هواپيما را تقريبا همه مردم مي شناسند. با استفاده از اين اپليكيشن ها كه تعدادشان كم هم نيست، مي توانيد نيازهاي احتمالي خود را برطرف كنيد.