دوره تبييني، آموزشي مديران روابط عمومي ها در جويبار برگزار شد

خبرگزاري آريا- برگزاري آريا- با هدف افزايش سطح بهره وري و توانمند سازي مديران روابط عمومي و مواجهه هوشمندانه با تحولات رسانه اي از سوي روابط عمومي ها،جديدترين دوره آموزشي روابط عمومي از سوي استانداري مازندران با عنوان نقش مديران روابط عمومي ها در جنگ شناختي در مجتمع ادهم جويبار برگزار شد. به گزارش خبرنگارآريادرساري، اين دوره آموزشي با همكاري مدرسه شناختي تصنيف رسانه تهران به ميزباني فرمانداري جويبار برگزار شد. در اين گردهمايي تبييني-آموزشي، سينا قرباني، تحليلگر مسايل رسانه و فرهنگ و كارشناس رسانه ملي به تبيين ابعاد جنگ رسانه اي اخير و نقش روابط عمومي ها در خنثي سازي سناريو هاي رسانه اي دشمن پرداخت و سيد رحيم هاشمي، مستند ساز حوزه غرب آسيا نيز پروژه ايران هراسي رسانه هاي غربي را تشريح كرد. در اين گردهمايي برخي از شيوه هاي نوين حل مسائل مردم توسط رسانه ها و روابط عمومي ها تشريح شد. كمال رستمعلي، فرماندار شهرستان جويبارنيز در اين دوره با اشاره به اتفاقات اخيري بابيان اين كه مقام معظم رهبري نسبت به خباثت هاي دشمن و تهاجم فرهنگي بارها تاكيد نمودند، خاطرنشان كرد: معناي حضور امروز اين است باور داريم كه يك صف آرايي و تقابل در دو سوي ماجرا مشاهده مي كنيم كه چرايي اين مهم را بايد اينگونه بررسي كنيم كه مقصود دشمن از اين صف آرايي و جبهه يك دولت خاص يا انرژي هسته اي نيست. اين مسئول اضافه كرد: باورها و رفتارهاي منافي عفت و اخلاق يكي از برنامه هاي جدي ايادي شيطان است و دشمن بدنبال طراحي اين موضوع در كشور ماست، هرچند با انقلاب امام خميني دسيسه هاي شيطاني دشمنان نقش برآب شد. در واقع صف آرايي امروز دنيا، تقابل شيطان و انسان است و براساس اين صف آرايي مي بايست آرايش رسانه اي صورت بگيرد.