افراد مبتلا به سرطان در استفاده از «ChatGPT» مراقب باشند!

بررسي جديد پژوهشگران آمريكايي كه نخستين نمونه در نوع خود به شمار مي رود، نشان مي دهد كه «ChatGPT» ممكن است باورهاي نادرستي را در مورد سرطان ارائه كند و به تصميم گيري اشتباه بيماران منجر شود. به گزارش نيو وايز، از آنجا كه چت بات هاي مبتني بر هوش مصنوعي در حال تبديل شدن به منابع محبوب براي اطلاعات سرطان هستند، يك پژوهش به بررسي آنها پرداخته است. پژوهشگران در اين پروژه دريافتند كه اين منابع، اطلاعات دقيقي را در مورد داستان ها و باورهاي نادرست پيرامون سرطان ارائه مي دهند. دكتر «اسكايلر جانسون»(Skyler Johnson)، پزشك-دانشمند «مؤسسه سرطان هانتسمن»(Huntsman Cancer Institute) و دانشيار بخش تشعشع سرطان در «دانشگاه يوتا»(UofU)، در پژوهشي كه نخستين نمونه در نوع خود به شمار مي رود، قابليت اطمينان و دقت اطلاعات سرطان ربات «ChatGPT» را ارزيابي كرد. جانسون و گروهش با استفاده از داستان ها و باورهاي نادرست رايج «مؤسسه ملي سرطان آمريكا»(NCI) در مورد سرطان دريافتند كه 97 درصد از پاسخ ها درست بوده اند. در هر حال، اين يافته ها با برخي هشدارهاي مهم همراه هستند؛ از جمله نگراني در مورد اين موضوع كه برخي از پاسخ هاي ChatGPT ممكن است اشتباه تفسير شوند. اين امر مي تواند به تصميمات بد بيماران مبتلا به سرطان منجر شود. اين گروه پژوهشي در مورد استفاده از چت بات ها براي كسب اطلاعات در مورد سرطان، احتياط را به بيماران توصيه كردند. اين پژوهش نشان داد كه مشخص نبود پاسخ ها از سوي چت بات آمده اند يا مؤسسه ملي سرطان آمريكا. اگرچه پاسخ ها دقيق بودند، اما پژوهشگران دريافتند كه زبان ChatGPT، غير مستقيم، مبهم و در برخي موارد نامشخص است. جانسون گفت: من درك مي كنم كه دسترسي به اطلاعات دقيق، براي بيماران مبتلا به سرطان و مراقبان آنها چقدر دشوار است. اين منابع بايد بررسي شوند تا بتوانيم به بيماران مبتلا به سرطان كمك كنيم كه در محيط اطلاعات آنلاين حركت كنند و به دنبال پاسخ درستي در مورد بيماري خود باشند. اطلاعات نادرست مي توانند به بيماران مبتلا به سرطان آسيب برسانند. جانسون و گروهش در پژوهش پيشين خود كه در «Journal of the National Cancer Institute» به چاپ رسيد، دريافتند كه اطلاعات نادرست در رسانه هاي اجتماعي رايج هستند و مي توانند به بيماران مبتلا به سرطان آسيب برسانند. گام هاي بعدي جانسون و گروهش، ارزيابي اين است كه بيماران چقدر از چت بات ها براي جستجوي اطلاعات درباره سرطان استفاده مي كنند، چه سؤالاتي مي پرسند و آيا چت بات هاي هوش مصنوعي، پاسخ هاي دقيقي را به پرسش هاي غير رايج در مورد سرطان مي دهند يا خير. اين پژوهش در «Journal of The National Cancer Institute Cancer Spectrum» به چاپ رسيد.