اعضاي هيات رئيسه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان انتخاب شدند

اعضاي هيات رئيسه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان انتخاب شدند با برگزاري مجمع فوق العاده و انتخابات شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان؛ اعضاي هيات رئيسه، بازرس و خزانه دار شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان قزوين انتخاب شدند. به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين از قزوين؛ محسن رحيمي، مدير روابط عمومي استانداري قزوين در اين باره اظهاركرد: اعضاي هيأت رئيسه، بازرس و خزانه دار شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان قزوين با برگزاري مجمع فوق العاده و انتخابات شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان انتخاب شدند. او افزود: مجمع فوق العاده و انتخابات شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان قزوين روز گذشته با حضور پر تعداد مديران روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي استان برگزار شد و اعضاي هيئت رئيسه، بازرس و خزانه دار اين شورا انتخاب شدند. رحيمي گفت: به ترتيب آراي مأخوذه آقايان محمد فرحي، محمد حسن ارداقيان، عزيز عباسي، فريدالدين ايوبي، فراس خواجوي، اسماعيل معصومي و عليرضا شايسته به عنوان اعضاي هيات رئيسه انتخاب شدند. دبير شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان قزوين اظهار كرد: همچنين سيد محمد حسين ابوترابي به عنوان بازرس و مهري آشوري به عنوان خزانه دار انتخاب شدند. 46