مديريت روابط عمومي و امور بين الملل از فعاليت مجموعه هاي خود در ايام نوروز و ماه رمضان خبر داد

اقتصادگردان- سياح از تمامي مسئولين روابط عمومي استان ها خواست گزارش هاي خبري ، تصويري و عملكرد استان ها را در اين ايام جهت درج در كانال هاي فضاي مجازي، پورتال و سايت شركت به اين اداره كل ارسال نمايند.