عذرخواهي فرهاد مجيدي از فغاني(+عكس)

عذرخواهي فرهاد مجيدي از فغاني(+عكس) به گزارش سيتنا، بار اول در ليگ هشتم حرفه اي و در بازي استقلال مقابل راه آهن بود كه جدل اين دو چهره فوتبال ايران توجهات را به خود جلب كرد. البته در آن وقت ها عليرضا فغاني هنوز چهره مشهوري در فوتبال ايران نبود و داوري رو به رشد و آينده دار محسوب مي شد؛ همانطور كه فرهاد مجيدي در بازگشت از امارات به فوتبال ايران هنوز در نقطه بالاي درخشش خود قرار نگرفته بود. در اين مصاحبه كه در روزنامه دنياي فوتبال منتشر شده، فرهاد مجيدي از عليرضا فعاني عذرخواهي كرده است. او در سوال پاياني مصاحبه با اشاره به اينكه لحظه اي عصباني شده و كنترل خود را از دست داده اعلام كرده فغاني را بغل كرده و سعي كرده اتفاق رخ داده را از دل او در بياورد. البته پايان خوش جدل دهه گذشته هنوز اتفاق نيفتاده و با توجه به اظهار نظر فغاني و صحبت هايش عليه فرهاد مجيدي كه به قضاوت او در ديدار مقابل نساجي معترض بود، بعيد است كه اين اتفاق رخ بدهد. تجربه نشان داده كه هيچ دعوايي در فوتبال ايران در اين حد هم طول نخواهد كشيد و هميشه افرادي هستند كه وسط ماجرا را بگيرند و پايان خوش را رقم بزنند. اتفاقي كه اميدواريم براي اين دو چهره فوتبال ايران رخ بدهد. عذرخواهي فرهاد مجيدي از فغاني(+عكس)