جلال الدين سليمي به عنوان مسئول روابط عمومي هيئت اسكواش جنوب شرق تهران منصوب شد

متن حكم به شرح زير است: جناب آقاي جلال الدين سليمي باسلام و تحيات به عنايت به سوابق، تعهد و تجربيات ارزنده شما بدينوسيله به عنوان "مسئول روابط عمومي هيئت اسكواش جنوب شرق تهران" منصوب مي گرديد. تا اين هيئت را در چارچوب ضوابط و مقررات موجود و انجام ماموريت هاي ورزشي در رشته هاي اسكواش، پدل و راكتبال ياري نماييد. توفيق روزافزون شما را در راه خدمت به كشور عزيزمان و مردم محترم جنوب شرق تهران از خداوند متعال خواستارم. حسين شيرازي مقدم رئيس هيئت اسكواش جنوب شرق تهران