صادرات ابزار هك شركت NSO Group به عربستان ممنوع شد

صادرات ابزار هك شركت NSO Group به عربستان ممنوع شد روزنامه مالي اسراييلي ''كالكاليست'' به نقل از منابع آگاه گزارش كرد مكزيك، مراكش، عربستان سعودي و امارات متحده عربي در ميان كشورهايي هستند كه اكنون اجازه ندارند فناوري سايبري از اسراييل وارد كنند. به گزارش ايتنا از ايسنا، وزارت دفاع اسراييل در واكنش به اين گزارش، در بيانيه اي اعلام كرد زماني كه موارد استفاده قيد شده در مجوزهاي صادرات نقض مي شود، اقدامات مناسبي را انجام مي دهد اما لغو شدن مجوزها را تاييد نكرد. اسراييل از ژوئيه پس از اين كه سازمانهاي خبري بين المللي اعلام كردند نرم افزار پگاسوس شركت NSO Group براي هك تلفن روزنامه نگاران، مقامات دولتي و كنشگران حقوق بشر در كشورهاي متعدد مورد استفاده قرار گرفته است، براي كنترل صادرات جاسوس افزار تحت فشار قرار گرفته است. اين گزارش ها باعث شد اسراييل سياست صادرات سايبري كه تحت نظارت وزارت دفاع قرار دارد را بازبيني كند. مراكش و امارات متحده عربي كه روابطشان با اسراييل را سال گذشته عادي سازي كردند و همچنين عربستان سعودي و مكزيك در ميان كشورهايي هستند كه طبق گزارش سيتيزن لَب دانشگاه تورنتو و عفو بين الملل، گفته مي شود در آنها از پگاسوس براي جاسوسي سياسي استفاده شده است. شركت NSO Group منكر ارتكاب عمل خلاف شده و اعلام كرده كه ابزارهايش را تنها به دولتها و سازمانهاي اجراي قانون مي فروشد و تمهيداتي را براي جلوگيري از سوءاستفاده پيش بيني كرده است. مقامات آمريكايي ماه جاري اين شركت را به دليل فروش جاسوس افزار به دولتهايي كه از آن سوءاستفاده كرده اند، در ليست سياه تجاري قرار داد. بر اساس گزارش رويترز، شركت NSO Group با شكايتها و انتقادهايي از سوي شركتهاي فناوري بزرگ آمريكا روبرو شده كه اين شركت را متهم كرده اند مشتريان آنها را در معرض هك قرار داده است. اپل جديدترين شركتي است كه از اين شركت اسرائيلي شكايت كرده است.