خوشه ستاره اي هفت خواهران

خوشه ستاره اي هفت خواهران آيا تا به حال خوشه پروين را ديده ايد؟ حتي اگر هم آن را ديده باشيد، احتمالاً هرگز به اين بزرگي و شفاف نديده ايد. شايد معروف ترين خوشه ستاره اي در آسمان، ستارگان درخشان خوشه هفت خواهران را بتوان بدون دوربين دوچشمي حتي از اعماق يك شهر آلوده به نور هم ديد. با اين حال، با يك نوردهي طولاني از يك مكان تاريك، ابر غبار اطراف خوشه ستاره اي هفت خواهران تا حد زيادي آشكار مي شود. نوردهي برگزيده امروز كه از فلوريدا واقع در ايالات متحده گرفته شده، منطقه اي از آسمان چندين برابر اندازه ماه كامل را پوشش مي دهد. خوشه ستاره اي هفت خواهران كه با نام M45 نيز شناخته مي شود، در فاصله حدود 400 سال نوري و به سمت صورت فلكي گاو (ثور) قرار دارد. يك افسانه رايج با روايت امروزي اينطور بيان مي كند كه يكي از ستارگان درخشان اين خوشه، از بدو نامگذاري اين خوشه محو شده و تنها شش ستاره خواهر با چشم غيرمسلح قابل مشاهده هستند. اما تعداد واقعي ستارگان قابل مشاهده در خوشه پروين (بسته به ميزان تاريكي آسمان اطراف و وضوح ديد ناظر)، ممكن است بيشتر يا كمتر از هفت عدد باشد.