آمريكا با ادامه فعاليت چاينا تلكام مخالفت كرد

آمريكا با ادامه فعاليت چاينا تلكام مخالفت كرد كميسيون ارتباطات فدرال آمريكا مجوز فعاليت چاينا تلكام را لغو كرده است و اين شركت كه بزرگترين شركت مخابراتي چين است، ماه جاري در دادگاه منطقه كلمبيا خواستار تجديدنظر در لغو مجوز فعاليتش در آمريكا شد. به گزارش ايتنا از ايسنا، وكلاي وزارت دادگستري آمريكا و كميسيون ارتباطات فدرال به دادگاه تجديدنظر اعلام كردند اين شركت احتمال به كرسي نشاندن ادعاهايش را ندارد. اين شركت به شواهد نپرداخته و در عوض مسئله را به رويه كميسيون كشانده است. چاينا تلكام امريكاس در 26 اكتبر از سوي كميسيون ارتباطات فدرال دستور يافت خدمات آمريكايي خود را تا اوايل ژانويه به دليل نگرانيهاي امنيت ملي متوقف كند. كميسيون ارتباطات فدرال مدعي است چاينا تلكام در معرض بهره برداري، نفوذ و كنترل دولت چين قرار دارد و احتمال بالايي وجود دارد كه مجبور شود به درخواستهاي دولت چين بدون طي كردن رويه حقوقي كافي تحت نظارت قضايي عمل كند. چاينا تلكام كه به مدت 20 سال گذشته اجازه داشت خدمات مخابراتي در آمريكا فراهم كند، بيش از 335 ميليون مشترك جهاني در سال 2019 داشت. اين شركت براي تاسيسات دولت چين در آمريكا هم خدمات فراهم مي كند. كميسيون ارتباطات فدرال در مارس اقدام براي لغو مجوز چاينا تلكام امريكاس، پسيفيك نت وركس و زيرمجموعه اش ComNet براي فراهم كردن خدمات مخابراتي آمريكا را آغاز كرد. اين كميسيون در ماه مه سال 2019 به اتفاق آرا به ممنوعيت حق فراهم كردن خدمات آمريكايي براي شركت مخابراتي دولتي چاينا موبيل راي داد. بر اساس گزارش رويترز، چاينا تلكام اعلام كرد تا چهارم دسامبر بايد به مشتريانش درباره اين تصميم اطلاع دهد و بدون توقف موقتي اقدام كميسيون ارتباطات فدرال، مجبور خواهد شد فعاليتهاي مهم خود را خاتمه دهد و كسب و كار، شهرت و روابط اين شركت خدشه جبران ناپذيري خواهد ديد.