جنگل هاي اقيانوسي؛ سرزميني ناشناخته در زير آب با وسعتي بيشتر از جنگل آمازون

جنگل هاي اقيانوسي؛ سرزميني ناشناخته در زير آب با وسعتي بيشتر از جنگل آمازون

جنگل‌هاي اقيانوسي كه وسعتي بزرگ‌تر از جنگل آمازون دارند با سرعت بالا رشد مي‌كنند و مزاياي آن‌ها بسيار بيشتر از حد تصور است.