گيمبال DJI Osmo Mobile 6 با تمركز ويژه بر سرعت تصويربرداري رونمايي شد

گيمبال DJI Osmo Mobile 6 با تمركز ويژه بر سرعت تصويربرداري رونمايي شد

جديدترين گيمبال DJI كه Osmo Mobile 6 نام دارد با طراحي بهبوديافته و قابليت‌هاي جديد رونمايي شد. اين گيمبال روي سرعت تصويربرداري حساب ويژه‌اي باز كرده است.