نان خانه اي به نام ذوب آهن اصفهان براي مجيد مراديان معاون روابط عمومي ذوب آهن اصفهان / حراست ذوب آهن اصفهان و رياست سازمان تأمين اجتماعي سكوت جايز نيست

مجيد مراديان معاون روابط عمومي ذوب آهن اصفهان مجيد مراديان معاون روابط عمومي ذوب آهن اصفهان كه به همراه خانواده اش سرپرستي 5 رسانه را در اصفهان دراختيار دارند از طرفي با حقوق قابل توجه در اين شركت ارتزاق مي شود و از طرف ديگر با پولي كه از ذوب آهن اصفهان بابت پرداختهاي رسانه اي دريافت مي كند اموراتش را مي گذراند. به گزارش اختصاصي رصد روز، رابطه و رانت و عدم درك صحيح مسئله سه چالش بزرگ پيش روي اقتصادست كه از مديري به مدير ديگر و سازماني به سازمان ديگر منتقل شده و گويا اين تؤمور بدخيم كه در بخشهاي مختلف متاستاز كرده نياز به جراح زبردستي دارد كه توانايي خشكاندن ريشه آن را داشته باشد. همسويي و سكوت برخي در اين باره هيچ فرقي با تضييع حق الناس نداشته بلكه تنها تعداد مشاركت كنندگان در موضوعي به اين بزرگي را افزايش مي دهد. ذوب آهن اصفهان از شركتهاي زيرمجموعه وزارت كارست كه سازمان تأمين اجتماعي حدود 56 درصد سهام آن در اختيار دارد. اين شركت فولادسازي كه طي ماههاي گذشته با تغييرات مديريتي روبرو بوده با چالشي روبروست كه مي تواند تبعات جدي براي سلامت اقتصادي مديران آن باشد در عين حال از بي تفاوتي حراست اين غول فولادسازي تعجب مي كنيم كه چرا در قضيه اي كه اظهرمن المشس است در تمام اين مدت حرف و سخن گزارشي به ميان نياورده. عدم اطلاع از سوءاستفاده شغلي و تضاد منافع يا تظاهر به آن؟ مجيد مراديان معاون روابط عمومي ذوب آهن اصفهان كه به همراه خانواده اش سرپرستي 5 رسانه را در اصفهان دراختيار دارند از طرفي با حقوق قابل توجه در اين شركت ارتزاق مي شود و از طرف ديگر با پولي كه از ذوب آهن اصفهان بابت پرداختهاي رسانه اي دريافت مي كند اموراتش را مي گذراند. مرديان به تنهايي سرپرستي روزنامه هاي خراسان، همدلي و اخبار صنعت در استان اصفهان را براي خود مي بيند و سرپرستي روزنامه دارايي در استان اصفهان به نام فائزه مراديان دختر معاون روابط عمومي ذوب آهن اصفهان ديده مي شود و خواهر همسر مراديان (زهرا قاسمي) هم عهده دار سرپرستي هفته نامه افق در اصفهان است. البته اينكه فردي به واسطه حضور در فضاي رسانه سرپرستي جرايد و رسانه هاي مختلف را بر عهده داشته باشد جزو عجايبي است كه متأسفانه در كشورمان بسيار رايج است زيرا حضور همزمان يكنفر در چند رسانه سياست هاي متفاوتي را مي طلبد كه قطعاً برخي از آنها با هم در تضادند اما نكته عجيب تر اينجاست كه همه اين رسانه ها در مجموع مبلغ قابل توجهي را از ذوب آهن اصفهان در پايان سال 1400 و پنج ماهه نخست سال جاري دريافت كرده اند. مجيد مراديان بايد به اين سؤال پاسخ دهد كه چطور امكان دارد رد پاي هر رسانه اي كه او و اعضاي خانواده اش سرپرستي آن را بر عهده دارد در ذوب آهن اصفهان ديده مي شود؟ براي تنوير افكار عمومي ذكر اين توضيح الزامي مي نمايد كه در بسياري از سازمانها پس از اينكه احدي از فعالان رسانه اي در بخش روابط عمومي مشغول به كار شد كليه قراردادهاي رسانه متبوعش با سازماني كه در آن مشغول به كارست جهت جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده به حالت تعليق درمي آيد و بهتر بود كه مراديان پيش از آنكه كسي اين نكته را به او گوشزد كند به صورت داوطلبانه اينكار را انجام مي داد نه اينكه پاي ساير اعضاي خانواده اش را به ذوب آهن اصفهان باز كند. سؤالاتي كه بايد پاسخ داده شود آقاي مراديان طي چندين سال متمادي گذشته اين مبالغ را از ذوب آهن دريافت مي كرده و چرا نظارتي روي اين موضوع نبوده؟ بايد مدير فعلي روابط عمومي و مديران اسبق بعنوان روساي آقاي مراديان پاسخگوي اين سواستفاده باشند مراديان با سواستفاده از جايگاه و ارتباطاتي كه بواسطه معاونت مدير روابط عمومي ذوب آهن داشته، مبالغ هم از فولاد مباركه دريافت كرده و ميكند چرا حراست ذوب آهن طي ساليان گذشته با اين سواستفاده برخورد نكرده؟ چرا حراست تامين اجتماعي و شستا با اين اهمال و كم كاري بازرسي و حراست ذوب آهن برخورد نكرده اند؟ دو شاه در يك اقليم نمي گنجند موضوع بعدي اينجاست كه در هر صورت ذوب آهن و فولاد مباركه در نهايت عليرغم همه اهداف مشترك، در مسائل مختلفي رقابت تنگاتنگ دارند و اين در حاليست كه مراديان به عنوان احدي از اعضاي روابط عمومي ذوب آهن اصفهان به پوشش اخبار فولاد مباركه نيز مبادرت مي كند كه ابهام بزرگ ديگري را خلق مي كند و اين سؤال را مطرح مي كند كه مراديان با اخلاق حرفه اي چند چند است؟ در اين باره علاوه بر حراست ذوب آهن اصفهان بايد از مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي نيز بازخواست كرد كه چرا در يكي از بزرگترين شركتهاي زيرمجموعه اش چنين مسئله اي رخ مي دهد و هيچ كس به روي خودش نمي آورد؟ ميرهاشم موسوي رياست تأمين اجتماعي پاسخ دهد كه با چه متر و معياري بايد اين مسئله را تحليل كرد و به آن رأي مثبت داد؟ سخني با مجيد مراديان معاون روابط عمومي ذوب آهن اصفهان مانيفست اخلاق حرفه اي در رسانه هرچند كه در كشورمان با ساير نقاط دنيا متفاوت است اما اين موضوع نبايد باعث شود كه ما از درك كار درست عاجز باشيم. جنابعالي يا تضاد منافع و سوءاستفاده از جايگاه شغلي را درك مي كنيد يا به هر دليلي تا بحال برايتان روشن نشده اما خدمتتان عرض مي كنيم كه اين مسئله در هركجاي ديگري مصداق موضوعاتيست كه گفته شد و معلوم نبود كه با شخص خاطي چه برخوردي مي كردند. براي شما چند راه حل براي جبران مافات وجود دارد؛ اول اينكه جايگاه خود را در روابط عمومي ذوب آهن اصفهان به فرد شايسته ديگري تقديم كنيد دوم اينكه سرپرستي اين رسانه ها به فرد ديگري غير از اقوام شما واگذار گردد و سوم اينكه از افكار عمومي معذرت خواهي كنيد زيرا ريال به ريال پولي كه به شما در اين باره پرداخت شده از جيب بيت المال رفته و بايد ديد نظر آنها چيست؟