ويجياتو: اسطوره شناسي در سه گانه دارك سولز

اساطير اساس داستان اصلي تمام بازي‌هاي فرام‌سافتور و تجربه بازيكنان از آنها را تشكيل داده است. در اين مجموعه بازي‌ شما اصولاً به دنبال انجام دستورهاي خدايان هستيد و تاثير قدرت آنان را در محيط اطراف خود مي‌بينيد و با برخي از آنها مستقيماً ملاقات مي‌كنيد. تجربه شما از بازي‌هاي دارك‌سولز تبديل شدن به بخشي […]