بازديد مديركل روابط عمومي بيمه مركزي از مركز عمليات بيمه سامان در كربلا

مديركل روابط عمومي بيمه مركزي، از مركز عمليات بيمه سامان در كربلاي معلي بازديد كرد بازديد مديركل روابط عمومي بيمه مركزي از مركز عمليات بيمه سامان در كربلا به گزارش اكونا پرس، به نقل از روابط عمومي شركت بيمه سامان، درجريان اين بازديد، مصطفي رئوفي از نزديك با انواع خدمات ارائه شده توسط شركت بيمه سامان به زائران اربعين حسيني آشنا شد. وي، ضمن قدرداني از سختكوشي كاركنان بيمه سامان درارايه خدمات به موقع به زائران اربعين حسيني، اظهارداشت كه صنعت بيمه همواره درانجام وظايف خود ازهيچ تلاشي فروگذار نكرده و تمام تلاش و امكانات خودرا به كار مي گيرد.