روسيه درصادرات محصولات كشاورزي ركورد زد

روسيه درصادرات محصولات كشاورزي ركورد زد اقتصاد ايران: معاون وزير كشاورزي روسيه اعلام كرد: با وجود تنش هاي ژئوپلتيكي و مشكلات حمل و نقل كالا، ميزان صادرات محصولات كشاورزي و غذايي روسيه ركورد جديدي را در سال جاري ثبت كرده است. به گزارش خبرگزاري اقتصادايران به نقل از راشاتودي، ميزان صادرات محصولات كشاورزي روسيه با وجود تنش هاي ژئوپلتيكي كه در اين كشور وجود دارد، افزايش يافته است. معاون وزير كشاورزي روسيه اعلام كرد: حجم صادرات محصولات صنعتي كشاورزي روسيه با وجود تنش هاي ژئوپلتيكي 17 درصد در ماه سپتامبر نسبت به مشابه سال گذشته افزايش يافته است. سرگئي لوين، همچنين گفته است كه عرضه محصولات روغني نيز رشد 29 درصدي داشته و همچنين صادرات محصولات لبني و گوشتي نيز ركورد 20 درصدي را ثبت كرده است. لوين گفته است كه اكثر مشتريان محصولات كشاورزي روسيه خريد خود از اين كشور را افزايش داده اند، به طوري كه عرضه محصولات كشاورزي به تركيه 30 درصد و به چين 27 درصد رشد داشته و البته واردات هند نيز دو برابر شده است. معاون وزير كشاورزي روسيه تاكيد كرده كه اين كشور همچنان به عنوان بزرگ ترين صادركننده غذا به بازار جهاني و تامين كننده امنيت غذايي جهان به حساب مي آيد. صادرات اين كشور با وجود مشكلات در زمينه تجارت خارجي و به رغم تحريم هاي ظالمانه توسط دولت هاي غيردوست و محدوديت هاي لجستيكي و مالي و محدوديت هايي كه در زمينه شركت هاي حمل و نقلي و بنادري ما وجود دارد، جهش داشته است. بر اساس اين گزارش؛ تحريم هاي غرب عليه روسيه عرضه محصولات كشاورزي و غذايي به بازارهاي جهاني را مختل كرده و  تهديدي بر بحران غذايي در جهان شده است.