هامر برقي و ثبت ركورد 90 هزار پيش فروش؛ جنرال موتورز در مسير تسلا

هامر برقي از مشخصات بسيار خوبي روي كاغذ برخوردار است و تعداد ثبت نام كنندگان در طرح پيش فروش به 90 هزار نفر رسيده است.