ارائه خدمات ويژه اشتغال اتباع خارجي، الكترونيكي شد

مدير كارآفريني و اشتغال اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يزد: ارائه خدمات اشتغال اتباع خارجي غيرافغانستاني در استان به صورت الكترونيكي صورت مي گيرد. فريبا آيت اللهي گفت: اين سامانه در راستاي تحقق دولت الكترونيك و ارائه خدمت مربوط به اشتغال اتباع خارجي به صورت غير حضوري، براي اولين بار در استان يزد راه اندازي شد.ارائه خدمات ويژه اشتغال اتباع خارجي، الكترونيكي شد وي افزود: ارائه خدمت به كارفرمايان حقيقي و حقوقي متقاضي دريافت خدمات اشتغال اتباع خارجي در استان از تاريخ 27 شهريور 1401 صرفاً با مراجعه به سامانه جامع اشتغال اتباع خارجي به آدرس https://Eatba.mcls.gov.ir به صورت الكترونيكي و غيرحضوري امكان پذير است. آيت اللهي اين سامانه را ويژه ارائه خدمات اشتغال اتباع خارجي غيرافغانستاني دانست و افزود: كليه كارفرمايان متقاضي استفاده از خدمات اتباع خارجي استان مي توانند با مراجعه به سامانه معرفي شده نسبت به ثبت نام الكترونيكي و ايجاد پروفايل كاربري براساس فايل راهنماي آموزشي (دريافت از طريق لينك yun.ir/52cud8) اقدام كنند. وي تاكيد كرد كه كارفرمايان اتباع افغانستاني همانند گذشته براي دريافت مجوز به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجي استان مراجعه كنند.