محدوديت پلتفرم هاي خارجي موقتي است

محدوديت پلتفرم هاي خارجي موقتي است محمد خوانساري امروز در يك گفت وگوي تلويزيوني اظهار كرد: نيازهايي كه مردم عزيز ما دارند در استفاده از خدمات الكترونيكي، چه آنهايي كه مرتبط هستند با خدمات سايت هاي داخلي مانند خريد و فروش، تاكسي هاي اينترنتي، بانك ها، خدمات مالي، خدمات حوزه سلامت و نسخه الكترونيكي و غيره يا نيازهايي كه به شكل خدمات ارتباطي با استفاده از ظرفيت پيام رسان هاي داخلي، برنامه هاي كاربردي، ابزارك ها و برنامه هاي كاربردي تلفن همراه داخلي برقرار است و مشكل خاصي نيست. وي افزود: در حوزه خدمات دولت از طريق پنجره واحد خدمات دولت، خدمات دولت الكترونيكي به شكل روان درحال انجام است. به گزارش ايتنا از ايسنا، خوانساري درباره پاسخ به اينكه شرايط و فعاليت وبگاه هاي دامنه IR و اپليكيشن ها و نرم افزارهاي كاربردي موبايلي به چه صورت است، گفت: نرم افزارهاي كاربردي موبايلي و وبگاه هايي كه در دامنه IR هستند، اينها بدون مشكل و بدون وقفه فعاليت خود را ادامه مي دهند؛ علاوه بر اين در حوزه خدمات بين المللي هم اينترنت بين الملل بدون مشكل در دسترس است؛ فقط براي بعضي از پلتفرم ها و سكوهاي خارجي به دستور مراجع ذي صلاح به صورت موقت محدوديت هايي وضع شده است كه مطابق ضوابط و مقررات، كار آنها به صورت موقت و محدود انجام مي گيرد.