كلاس هاي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مجازي شد

كلاس هاي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مجازي شد به گزارش سيتنا، متن اين اطلاعيه به شرح زير است: «به اطلاع اساتيد محترم و دانشجويان عزيز مي رساند كه با عنايت به تعطيلات مكرر دهه آخر ماه صفر در هفته آتي و در جهت اتخاذ وحدت رويه در برگزاري كلاس ها، صرفا در روزهاي شنبه، دوشنبه و چهارشنبه(6-4-2 مهرماه) هفته آتي كليه كلاس ها در مقاطع مختلف تحصيلي بصورت الكترونيكي تشكيل خواهند شد. لذا اعضاي محترم هيأت علمي و دانشجويان عزيز مي توانند بر اساس برنامه آموزشي از سامانه آموزش الكترونيكي دانشگاه استفاده فرمايند».