مطالعه دانشمندان: گرم شدن هوا بر سلامت بيماران قلبي تاثيرگذار است

به گفته محققان، بيماران با وزن 78 كيلوگرم در مدت كوتاهي 1.5 كيلوگرم از وزن خود را به دليل گرما از دست داده‌اند.