انتصاب مدير روابط عمومي گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس

انتصاب مدير روابط عمومي گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس با صدور حكمي از سوي مديرعامل گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس مدير روابط عمومي پترول منصوب شد. در حكم رشيد قانعي به سلمان اميري آمده است: جناب آقاي سلمان اميري نظر به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند حضرتعالي، به موجب اين حكم به عنوان مدير روابط عمومي گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس منصوب مي شويد. تشريح جايگاه پترول، پايش و سنجش مستمر برند پترول و شركت هاي مربوطه، گسترش ارتباط با مخاطبان و همه ذي نفعان از طريق معرفي شخصيت پترول و شركت هاي تابعه، تعميق ارتباطات اجتماعي از طريق محتواهاي چندرسانه اي، توسعه روابط با متخصصان حوزه پتروشيمي، اطلاع رساني اتفاقات خطير و رخدادهاي ويژه، جلب مشاركت سازنده فعالان بازار سرمايه و برنامه ريزي و ساماندهي محتوايي رويدادهاي گوناگون، اهم مأموريت هاي شما در گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس خواهد بود. دوام توفيقات جنابعالي را در خدمت به كشور عزيزمان تحت ظل توجهات حضرت وليعصر (عج) از خداوند تعالي خواستارم. رشيد قانعي نايب رئيس هيأت مديره ومدير عامل