وزارت ارتباطات: نقل قول منتسب به وزير ارتباطات درباره قطعي اينترنت صحت ندارد

يك مقام مسئول در وزارت ارتباطات خبر قطعي سراسري اينترنت از عصر امروز را تكذيب كرد. از ساعاتي پيش خبري به نقل از وزير ارتباطات مبني بر قطع سراسري اينترنت از ساعت 16:30 تا 24 امروز منتشر شد. پيگيري هاي خبرنگار مهر از مسئولان وزارت ارتباطات نيز حاكي از اين است كه چنين خبري صحت ندارد. يك مقام مسئول در وزارت ارتباطات ضمن تكذيب خبر قطعي اينترنت به مهر گفت: اين خبر كذب است و وزير ارتباطات چنين اظهار نظري را نداشته و در اين خصوص طي دو روز اخير با هيچ يك از رسانه ها گفتگويي نداشته است.