فراخوان جديد طرح پژوهانه همراه اول براي حمايت از پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي

سومين فراخوان حمايت مركز تحقيق وتوسعه همراه اول از پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي همسو با كسب وكار اپراتور اول تلفن همراه منتشر شد. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، مركز تحقيق و توسعه همراه اول با هدف تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه و به منظور رونق حوزه پژوهش، توسعه، نوآوري و حمايت از فناوري هاي نوين و بومي در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدام به حمايت از پايان نامه و طرح هاي پژوهشي كرده است. اين حمايت با رويكرد كاربردي سازي و ارتقاي كيفيت پژوهش هاي دانشگاهي، تقويت و تشويق دانشجويان تحصيلات تكميلي و متقاضيان پسادكتري و بهره مندي از ظرفيت اعضاء هيات علمي دانشگاه ها و مطابق با نيازهاي پژوهشي شركت همراه اول در قالب اعطاي گرنت پژوهشي است. در اين دوره از فراخوان، حوزه هاي فناوري و محورهاي اولويت دار همراه اول تعريف شده و طرح هاي منتخب در دو نوع پژوهشي و كاربردي مورد حمايت قرار خواهند گرفت. گفتني است، طرح هاي ارسالي مي بايست نيازمحور و در راستاي توسعه كسب و كار و ابعاد بازار همراه اول و در راستاي يكي از محورهاي اولويت دار اعلام شده از سوي مركز تحقيق و توسعه همراه اول باشد. در همين راستا، دانشجويان و پژوهشگران مي توانند براي آگاهي از محورهاي اولويت دار و ثبت نام حداكثر تا تاريخ 15 آبان به آدرس rd.mci.ir مراجعه كنند.