تصوير روز ناسا: در اعماق تاريك سحابي ليندز چه مي گذرد؟

سحابي تاريك ليندز در برابر پس‌زمينه‌اي كم‌نور از گاز هيدروژن درخشان ظاهر مي‌شود كه تنها با نوردهي‌هاي طولاني‌مدت تلسكوپي در منطقه قابل‌مشاهده است.