اين پهپاد مي تواند 45 كيلوگرم بار را با حداكثر سرعت 240 كيلومتر بر ساعت تا 1000 كيلومتر حمل كند

اين پهپاد شركت MightyFly كه درحال سپري‌كردن آزمايش‌هاي مختلف است، مي‌خواهد درنهايت مأموريت‌هاي 1000 كيلومتري انجام دهد.