بايدن سياست دولت قبل را براي مقابله با غولهاي فناوري ادامه مي دهد

با شكايت جديد از گوگل، روند بررسي شركت هاي فناوري بزرگ از جمله متا، اپل و آمازون در دولت ترامپ آغاز شد و در دولت جوبايدن همچنان ادامه دارد. به گزارش رويترز، وزارت دادگستري آمريكا از گوگل شكايت كرد. اين سومين شكايت آنتي تراست عليه شركت فناوري مذكور از زماني است كه دولت دونالد ترامپ تحقيقاتي درباره پلتفرم هاي فناوري را آغاز كرد. اكنون دولت جوبايدن نيز اين تحقيقات را ادامه مي دهد. اين درحالي است كه دولت آمريكا تحقيقات وسيعي را در خصوص شركت هاي بزرگ آغاز كرده است. وزارت دادگستري آمريكا ديروز گوگل را به انحصار قدرت در كسب و كار تبليغات ديجيتال متهم و اعلام كرد اين شركت بايد واحد مديريت تبليغات خود را بفروشد. وزارت دادگستري آمريكا پيش از اين در اكتبر 2020 ميلادي از گوگل شكايت و آن را متهم كرده بود به طور غيرقانوني از سلطه خود در حوزه جستجوي آنلاين سواستفاده مي كند. از سوي ديگر چند ايالت و منطقه آمريكا نسخه هاي وسيع تري از شكايت وزارت دادگستري عليه گوگل را در دسامبر 2020 ميلادي ثبت كردند. اين ايالت ها شركت را به سواستفاده از قدرت خود براي سلطه موتور جستجويش در خودروها، تلويزيون ها، بلندها و موبايل ها متهم كردند. فيس بوك نيز يكي ديگر از شركت هايي است كه دولت آمريكا تحقيقات وسيعي درباره آن انجام مي دهد. كميسيون فدرال تجارت آمريكا و گروه زيادي از ايالت هاي آمريكا شكايت هايي جداگانه اي از متا( شركت مادر فيس بوك) ثبت كرده و خواستار فروش واتس اپ و اينستاگرام هستند. آنها معتقدند اين شركت از استراتژي«بخر يا از بين ببر» براي از ميدان به در كردن رقباي كوچك استفاده كرده است. قاضي پرونده شكايت ايالت ها را به دليل مدت زمان طولاني كه آنها براي ارائه پرونده صبر كرده بودند، رد كرد. ايالت ها خواستار تجديد نظر در حكم دادگاه شدند. اما شكايت كميسيون فدرال تجارت آمريكا همچنان جاري است. علاوه بر دو شركت گفته شده وزارت دادگسترسي آمريكا مشغول انجام تحقيقي درباره اپل است كه در ژوئن 2021 ميلادي آشكار شد. به نظر مي رسد تمركز اين بررسي فروشگاه اپليكيشن اپل است. در كنار غول هاي فناوري گفته شده، آمازون نيز تحت تحقيقات كميسيون فدرال تجارت آمريكا است. اين سازمان مشغول بررسي تضاد منافع آمازون با فروشندگان كوچكي است كه در اين پلتفرم فعاليت مي كند. يكي از اتهامات شركت آن است كه با استفاده از داده هاي فروشندگان مستقل در پلتفرمش، درباره محصولي كه بايد عرضه كند، تصميم مي گيرد.