شادمهر: اينترنت پرسرعت براي مردم از نان شب واجب تر است

نماينده مردم گنبدكاووس در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: امروز داشتن اينترنت پرسرعت براي مردم از نان شب هم واجب تر بوده و فيليترينگ بايد برداشته شود؛ چرا كه بيش از يك ميليون شغل مستقيم و بيش از سه ميليون شغل به صورت غيرمستقيم تحت تاثير آن قرار گرفته است. امانقليچ شادمهر در تذكري شفاهي در جريان جلسه علني امروز (چهارشنبه) مجلس، بيان كرد: ضمن محكوم كردن هتك حرمت به مرجعيت اسلام و قرآن عظيم الشأن و نيز رفتار نابخردانه پارلمان اروپا را كه نشان از اسلام هراسي و ايران هراسي دارد بايد بگويم كه سپاه مايه افتخار و مظهر آرامش و ظلم ستيزي و حافظ كيان اسلامي و امنيت منطقه است. وي در ادامه اظهار كرد: نابرابري فرصت هاي شغلي و عدم امنيت شغلي، رنجي است كه جامعه ما را گرفتار كرده است. صداي كساني باشيم كه صدايشان به جايي نمي رسد. مانند معلمان خريد خدماتي كه در مناطق كم برخوردار مرزي و عشايري و مربيان قرآن و پيش دبستاني و صداي كاركنان و كارگزاران شركتي دستگاه هاي اجرايي كه با حداقل حقوق بيشترين كارايي را دارند. امروز ما بايد صداي بي قدرتان جامعه باشيم. نماينده مردم گنبد كاووس در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: امروز داشتن اينترنت به ويژه اينترنت پرسرعت براي مردم از نان شب هم واجب تر است. فيليترينگ بايد برداشته شود چرا كه بيش از يك ميليون شغل مستقيم و بيش از سه ميليون شغل به صورت غيرمستقيم ايجاد كرده و مردم نگران سرنوشت كسب و كار خود هستند. وي در ادامه در تذكري خطاب به رئيس سازمان برنامه و بودجه، تاكيد كرد: راه نجات كشور از برنامه توسعه ملي واقعي مي گذرد نه با دستكاري واقعيت ها، نه با آمار و ارقام دروغين و آگاهي كاذب، نه با ژست و شعار، بلكه توسعه ملي با درك واقعيت هاي جامعه امكان پذير است. اصرار بر روش هاي تجربه شده و پرهزينه و ناكارآمد، بحران را عميق تر مي كند. شادمهر افزود: با تمام احترامي كه براي رئيس جمهور و نمايندگان عزيز قائلم، مي گويم كه هيچ شخصي در ايران حق ندارد تصميم هاي شخصي بگيرد كه رنج و سختي اش براي مردم بماند، حتي قبوض نامتعارف برق و گاز كه زندگي مردم را تحت شعاع قرار داده و همچنين بحران ها كه از حد متعارف فراتر رفته و فراگير شده است. وي در ادامه خاطر نشان كرد: راه حل با مشاركت دانايان و رفتن به سوي برنامه كارآمد است، مسئولان بدانند در جامعه ما چه مي گذرد، غالب مردم دچار سرگشتگي هستند. با درك واقعيت ها مردم ديگر به خيال پردازي ها و اوهام خنده دار مي خندند و جوانان و زنان جامعه حس بي آينده بودن كرده اند. مهلك ترين پديده حس بي آينده بودن است. جوانان و زنان جامعه را از قطار پيشرفت جا نگذاريم. گسل هاي ميان نسلي و طبقاتي از معشيت برخاسته از تصميم گيري غيرعقلاني مديران است. يك بار هم كه شده به جاي متهم كردن ديگران خودتان را در برابر وجدانتان محكوم كرده و دست از روش هاي غلط برداريد. شادمهر در پايان بيان كرد: مردم را در آتش تغيير رفتارتان سوزانده ايد، باور كنيد كه ديگر اين همه تورم و دلار در نوسان، كمبود دارو و گراني پهنه وسيعي از زندگي جامعه را تحت تاثير خود قرار داده است. برنامه كارآمد، ديپلماسي فعال و ثبات بايد به جامعه بازگردانده شود.