سريال تكراري اختلال هاي اينترنتي و باز هم عذرخواهي وزارت ارتباطات

سريال تكراري اختلال هاي اينترنتي و عذرخواهي مجدد وزارت ارتباطات به گزارش خبرنگار سيتنا، پيش از ظهر چهارشنبه پنجم بهمن ماه، اينترنت كشور به مدت 10 دقيقه دچار قطعي از مسير شركت ارتباطات زيرساخت شد كه اين شركت، اختلال اينترنتي را افت ترافيك بين الملل اعلام كرد. دقايقي پس از بروز اين حادثه، خبرنگار سيتنا طي تماس با امير لاجوردي، مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت جوياي دليل اين قطعي شد كه وي از اين اختلال گسترده اينترنتي ابراز بي اطلاعي كرد. اما ساعاتي بعد از اين قطعي اينترنت، روابط عمومي شركت ارتباطات زيرساخت با انتشار اطلاعيه اي كوتاه اعلام كرد: روز چهارشنبه از ساعت 11:43 به مدت ده دقيقه شاهد افت ترافيك بين الملل بوديم كه به سرعت برطرف شد. شركت ارتباطات زيرساخت به دليل اين اتفاق، مجددا از مردم عذرخواهي و اعلام كردكه تيم هاي فني در حال بررسي علت بروز اين حادثه هستند، اما تا پايان روز چهارشنبه خبري رسمي از جانب شركت زيرساخت پيرامون دليل اين اختلال اينترنتي منتشر نشد. در همين حال، سايت ناظر بر ترافيك جهاني اينترنت يعني نت بلاكس هم اين قطعي سراسري اينترنت در ايران را تاييد و در توئيتي آورد: «ايران يك قطع كوتاه اينترنت در مقياس ملي را تجربه كرده است. معيارها تأثيري را بر ارائه دهندگان خدمات عمده كشور نشان مي دهد كه چند دقيقه به طول انجاميد. مقامات مي گويند كه در حال بررسي اين موضوع هستند».